Klasa VIII – zadanie domowe na 14 października

Zadanie domowe na 14 października

Religia

 1. Może: Przeczytaj materiał o religiach świata w podręczniku religii na str. 147-150 Napisz 2-3 zdania na temat tego, co Twoim zdaniem odróżnia wiarę chrześcijańską od wybranej innej religii (użyj wyrażeń takich jak: “podczas gdy… to…”, “w przeciwieństwie do…”, “chociaż… to…”).

 

Historia

 1. Przeczytaj materiał z lekcji 1 na str.8-16 (“II Rzeczpospolita – trudna niepodległość”). Opisz w 3-5 zdaniach osiągnięcia II Rzeczypospolitej w wybranej przez siebie dziedzinie:

  1. Gospodarki

  2. Sztuki/literatury

  3. Nauki i techniki

  4. Sportu

 

Język polski (“Język polski. Klasa 8”)

 1. Przeczytaj materiał na str. 21 (Warto wiedzieć – o Józefie Piłsudskim) i napisz jedno zdanie o tym, co najbardziej zapadło Ci w pamięć. 

 2. Naucz się czytać czytankę na str. 28 (“Niezłomny prezydent Warszawy”) i zrób ćwiczenie I na str. 29 i ćwiczenie II na stronie 30 (zapisz odpowiedzi w zeszycie).

Dla nieobecnych/do ponownego przejrzenia: