Religia Klasa II – zadanie domowe na 14 października

1. Przypominam, że spotkanie z rodzicami odbędzie sie 15 pażdziernika o
godz. 10:00 rano w kaplicy. Dzieci są proszone aby dołączyły się do
scholi w tym samym czasie. Udział we mszy świętej o godz. 11 rano jest
obowiązkowy. Dzieci będą siedziały w pierwszej ławce a rodzice w
drugiej.

2. Lekcja 25 z katechizmu str. 82 – 83
Proszę nauczyć dziecko 4 części Różańca Swiętego str. 83 i odmówić w
domu chociaż jedna tajemnicę tzn. 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Mario, 1
Chwała Ojcu…

3. Proszę aby każde dziecko przynosiło zeszyt do Religii oraz folder. W
zeszycie przyklejamy obrazki oraz wiadomości dla rodziców.