Category Archives: Religia Klasa II

Religia Klasa II – zadanie domowe na 2 grudnia

Katecheza 10. Pan Jezus uczy nas szanować życie i zdrowie.
Str. 28 – 30

Youtube 5 przykazanie Boże:

Modlitwy do zaliczenia:
10 Przykazań Bożych
Przykazanie miłości
Pytania Katechizmowe str. 106 – 107

W przyszłym tygodniu obchodzimy Dzień Dziękczynienia
i w sobotę nie będzie katechezy.

Z okazji tego święta życzę błogosławieństwa Bożego
oraz radości i miłości w spotkaniach rodzinnych a także
wdzięczności Bogu za wszelkie jego dary dla nas
wszystkich.
Zapewniam o pamięci w modlitwie za Panią Dyrektor
Urszulę, grono nauczycielskie, rodziców i dzieci.
Szczęść Boże!
Wdzięczna
Siostra Irena

Religia Klasa II – zadanie domowe na 18 listopada

Katecheza 9.  Pan Jezus uczy nas miłości do rodzicówi wychowawców.
Str. 25 – 27

Przypomnienie:

12 listopada w niedzielę o godz. 10:00 spotkanie z rodzicami w kaplicy oraz poświęcenie książeczek do Pierwszej Komunii św. podczas mszy świętej o godz. 11:00. Dzieci są proszone dołączyć do scholi podczas spotkania.

IV przykazanie Boże youtube:

http://propublico.tv/2022/10/31/przykazania-boze-4-przykazanie-czcij-ojca-swego-i-matke-swoja-635-min/

Piosenka: W imię Ojca I Syna i Ducha
Świętego…
https://www.youtube.com/watch?v=SgTl4c5Ai0k

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

tak można najprościej modlić się do Niego
Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.

Religia Klasa II – zadanie domowe na 11 listopada

Katecheza 7. Pan Jezus uczy nas wierzyć w Boga i
szanować Jego Święte Imię.
Str. 19 – 21
Katecheza 8. Z Jezusem świętujemy niedzielę.
Str. 22 – 24

Przypomnienie:
12 listopada w niedzielę o godz. 10:00 spotkanie z rodzicami w kaplicy
oraz poświęcenie książeczek do Pierwszej Komunii św. podczas mszy
świętej.

Piosenka: W imię Ojca I Syna i Ducha Świętego…

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
tak można najprościej modlić się do Niego
Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.

Religia Klasa II – zadanie domowe na 4 listopada

 1. Lekcja 6 z katechizmu str. 16 – 18
  Jak kochać Boga i ludzi. 10 przykazań Bożych.

 2. Proszę zacząć uczyć dziecko na pamięć po kilka przykazań Bożych.

 3. Obrazki, które dzieci otrzymują podczas lekcji, proszę aby były
  wklejone i pomalowane. Często jest też krótkie streszczenie opowiadania
  z Pisma Świętego to proszę z dzieckiem przeczytać aby zrozumiało jego
  treść.

 4. Przypominam, że następne spotkanie z rodzicami odbędzie się w
  niedzielę 12 listopada o godz. 10:00 rano w kaplicy. Dzieci są proszone
  aby dołączyły się do scholi w tym samym czasie.
  Udział we mszy świętej o godz. 11 rano jest obowiązkowy.  Dzieci będą siedziały w dwóch pierwszych ławkach a rodzice w trzeciej i czwartej za dziećmi.

10 Przykazań Bożych w piosence, oraz ze słowami i obrazkami

1.      https://www.youtube.com/watch?v=c9EBYPdifsw

2.      https://www.youtube.com/watch?v=0U-W5oV9Db8

Religia Klasa II – zadanie domowe na 28 października

 1. Lekcja 5 z katechizmu str. 13 – 15
  Proszę pomóc dziecku odnaleźć dobre uczynki ze str. 14 i 15

 2. Proszę zacząć uczyć dziecko na pamięć po kilka przykazań Bożych.

 3. Przypominam, że następne spotkanie z rodzicami odbędzie się w
  niedzielę 12 listopada o godz. 10:00 rano w kaplicy. Dzieci są proszone
  aby dołączyły się do scholi w tym samym czasie. Udział we mszy świętej o
  godz. 11 rano jest obowiązkowy. Dzieci będą siedziały w pierwszej ławce
  a rodzice w drugiej.

Religia Klasa II – zadanie domowe na 21 października

1.      Przypominam, że spotkanie z rodzicami odbędzie się w niedzielę 15
pażdziernika o godz. 10:00 rano w kaplicy. Dzieci są proszone aby
dołączyły się do scholi w tym samym czasie. Udział we mszy świętej o
godz. 11 rano jest obowiązkowy. Dzieci będą siedziały w pierwszej ławce
a rodzice w drugiej.

2.      Lekcja 4 z katechizmu str. 10 – 12
Proszę nauczyć dziecko przykazanie miłości ze str. 103

3.      Proszę aby każde dziecko przynosiło zeszyt do Religii oraz folder. W
zeszycie przyklejamy obrazki oraz wiadomości dla rodziców.

Religia Klasa II – zadanie domowe na 14 października

1. Przypominam, że spotkanie z rodzicami odbędzie sie 15 pażdziernika o
godz. 10:00 rano w kaplicy. Dzieci są proszone aby dołączyły się do
scholi w tym samym czasie. Udział we mszy świętej o godz. 11 rano jest
obowiązkowy. Dzieci będą siedziały w pierwszej ławce a rodzice w
drugiej.

2. Lekcja 25 z katechizmu str. 82 – 83
Proszę nauczyć dziecko 4 części Różańca Swiętego str. 83 i odmówić w
domu chociaż jedna tajemnicę tzn. 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Mario, 1
Chwała Ojcu…

3. Proszę aby każde dziecko przynosiło zeszyt do Religii oraz folder. W
zeszycie przyklejamy obrazki oraz wiadomości dla rodziców.

Religia Klasa II – zadanie domowe na 7 października

Katechizm str. 7 – 9.

Jak wygląda Chrzest:
Kapłan: O co prosicie kościół święty dla waszego dziecka?”.
Rodzice odpowiadają: „O chrzest”.
K: „Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?”, „O co prosicie
Kościół Święty?”, „Czy jesteście
świadomi obowiązków…
Rodzice odpowiadają: „Jesteśmy świadomi”.
K: „A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom
tego dziecka w wypełnianiu
obowiązku?”.
6. „Jesteśmy gotowi”.
Kapłan czyni znak krzyża na czole dziecka a potem rodzice i chrzestni.
Kapłan: zadaje następujące pytania:
K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was
nie opanowało?
R: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
R: Wyrzekamy się.
K: Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
R: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?
R: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Ducha Świętego?
R: Wierzymy.
Kapłan mówi: „Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara kościoła, której
wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panu naszym”
R: Amen.
K: N (imię dziecka) ja ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna i Ducha
Świętego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Kapłan namaszcza czoło dziecka Krzyżmem Świętym. Następnie dziecko
otrzymuje białą szatę podaną przez Matkę Chrzestną
Ojciec chrzestny zapala świecę od paschału

Przedmioty używane przy Chrzcie Świętym:

1. Woda święcona (nawiązanie do Chrztu Pana Jezusa w rzece Jordan
2. Krzyżmo Święte mieszanina oliwy z oliwek i balsamu, która ma moc
oczyszczającą, ale i również jest swego rodzaju potwierdzeniem
naznaczenia przez samego Boga
3. Biała szata dla dziecka – biały to kolor niewinności i cnoty
wolnej od grzechu szatana i pierworodnego
4. Świeca chrzcielna – jest ona zapalana na znak, że ochrzczony stał
się dzieckiem światłości.

Słowa do zapamiętania:
Chrzest Święty – sacrament, przez który stajemy się dziećmi Bożymi.
Pan Bóg – to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi.
Osoby Boskie: Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Grzech pierworodny – to grzech, który popełnili pierwsi ludzie: Adam i
Ewa.
Grzech – nieposłuszeństwo Panu Bogu, świadome i dobrowolne przekroczenie
przykazań Bożych.
Matka Boża – Maryja – była wolna od grzechu pierworodnego.

Religia Klasa II – zadanie domowe na 30 września

1. Katechizm str. 2 i 5.
2. Dokończyć kolorować obrazki z lekcji.
3. Piosenkę „Sercem Kocham Jezusa” YouTube: Mocni w Duchu TANIEC
4. Powtórzenie modlitw: Ojcze Nasz,
Zdrowaś Mario, Aniele Boży, Chwała Ojcu… Str. 102-105
5. Proszę rodziców o podpis, jeżeli dziecko umie już którąś z modlitw.
Str. 112
6. Str. 113 proszę pomóc dziecku wpisać nazwę kościoła i godzinę, gdy
było obecne na mszy świętej.