Praca domowa 07/10/2023

PRACA  DOMOWA  07/10/2023

1.JĘZYK  POLSKI
-przeczytać opowiadanie: „Wypracowanie”, str.38-39.
-wykonać ćwiczenia: 2-4/str. 40-41;   1-3/str. 42.

2.RELIGIA
-przeczytać informacje o św. Maksymilianie Maria Kolbe, Bł. Karolinie Kózka, św. Dominiku Savio, str.:7-8.
-napisać po 2 zdania o różnicach i podobieństwach z ich życia.