Praca domowa z 13 kwietnia

Religia:

ćw.1 i 2, str.105

dla chętnych konkurs do 20 kwietnia:

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej ukazującej Eucharystię w Ewangelii. Inspirować należy się tekstami z Pisma Świętego. Prace powinny ukazywać sceny z Biblii:
• Cud rozmnożenia chleba
• Ostatnia Wieczerza
• Uczniowie z Emaus
Można wykorzystać inne przykłady. Szerokie ujęcie tematu Eucharystii i Słowa Bożego jako pokarmu i umocnienia dla naszych rodzin powinno być myślą przewodnią pracy.
 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarele etc.) w formacie A3(42×29,7 cm)

Gramatyka:

ćw.9, str.155

ćw.10 i 11, str.156

ćw.2, str.158

ćw.7, str.161

nieobecni : ćw.1, str.157,  ćw.3, str.158,  ćw.4, str.159,  ćw.5, str.160,

  ćw.6, str.161

J.polski:

Proszę odrobić zadanie z poprzedniego tygodnia, jeżeli ktoś nie zrobił.

Przygotuj się do dyktanda,  przepisz je do zeszytu lub na kartkę:

Papież Jan Paweł II bardzo dużo podróżował, ale zawsze z radością przyjeżdżał do Polski.  Kochał swój drogi Kraków i polskie góry.  Widział w nich dzieło Boga.

Historia:

ćw. 7 i 8, str.100

Rozpoczynamy przygotowania na zakończenie roku szkolnego. Proszę nauczcie się zwrotek, które dostaliście, oraz ćwiczcie śpiewanie piosenki.

W przyszła sobotę odbędzie się Szkolny Halowy Turniej Piłki Nożnej, ubierzcie się w kolory żółte lub pomarańczowe.

Przypominam o czytaniu po polsku 2 razy w tygodniu po 20 min.