Zadanie domowe na 20 kwietnia

Religia
Ćw.3, str.70.
Proszę , aby każdy uczeń wyszukał informacje dotyczących  życia i okoliczności śmierci Świętego Maksymalna Kolbe . Napisz  krótki życiorys. Razem wykonamy klasowy poster. 

J.polski
Podręcznik
Ćw. 1a, 1b , Str.159, odpowiedzi zapisz do zeszytu.
Uczniowe, którzy nie mieli odrobionej pracy domowej z poprzedniego tygodnia bardzo proszę o uzupełnienie . Uprzejmie przypominam, nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku odrabiania pracy domowej.
Gramatyka
Ćw. 4 , str. 154
Ćw.7, 8 i 9 str.157.
Dla nieobecnych ćw .1,2 str. 154,154, ćw.5, str.155.
Geografia
Ćw. 1,2,3 str. 41 kartki zostały rozdane w klasie .
Bardzo proszę ćwiczyć piosenkę na zakończenie roku szkolnego, tekst poniżej.
Proszę pamiętajmy, czytamy w języku polskim dwa razy w tygodniu po 20 min.