Praca domowa z 6 kwietnia

1. Czytanka:

Nauczyć się czytać czytankę na stronach 120-123 i odpowiedzieć na pytania pod czytanką

2.  Plakat o św. Urszuli

Przygotować informacje o świętej Urszuli Ledóchowskiej. Proszę napisać i wyciąć 1-2 zdania, aby można było je przykleić na plakat, który będziemy robić podczas lekcji.

Ola: 3 obrazki oraz imię – tytuł plakatu

Otylia: data i miejsce urodzenia oraz nadane jej imię

Olivia K.: data i miejsce (klasztor i miasto) przyjęcia ślubów zakonnych

Antoś: Komu szczególnie pomagała i w których państwach?

3. Dyktando:

Pisownia „ch” i „h” – przygotować się do dyktanda 13 kwietnia pisząc każdy wyraz 3 razy: druhna, wahać, cicho, okruch, duch, schronisko. Trzeba też będzie wypisać z pamięci 4 głoski, które wymieniają się na „h”: dz, g, z i ż, oraz 1 głoskę, która wymienia się na „ch”: sz, i literę, po której piszemy ch: s

Ci, którzy maja zaległe dyktanda, napiszą je:

20 kwietnia – Pisownia „ó” i „u”: Antoś, Tobiasz; wyrazy: mróz, klasówka, zasuwka, ucho, ówczesny, kupuje

20 kwietnia – Pisownia „ż” i „rz” po głoskach : Aleksandra; wyrazy: brzoskwinia, wrzeszczy, grzebień, oranżada, drży, małżeństwo

4. Piosenka

Nauczyć się śpiewać „Chcę być marynarzem” na koncert piosenki żeglarskiej – wszyscy są odpowiedzialni przynajmniej za refren, chętni zapisują się do śpiewania zwrotek (2 osoby na zwrotkę – wciąż potrzebna jest druga osoba do 2, 3 i 4 zwrotki)

Tekst i zapisy: https://docs.google.com/document/d/174ZkCJ1XLepfPY8odRL3GmJ2L_OKifr85otnJCRiD1A/edit?usp=sharing

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=rgko4YEPxZc