Praca domowa 06/04/2024

PRACA  DOMOWA  06/04/2024

1.RELGIA-„Zmartwychwstanie Jezusa w Ewangelii według Świętego Łukasza”, str.,95.
-wykonać ćwicz.2/str.97  i „Zadanie domowe”, str.98.

2.JĘZYK  POLSKI –Wiersz, „Hosanna”, str. 223, „Z książką przez wieki”, str. 194.
-uzupełnić ćwiczenia: 6/str. 225  i  1-3/str. 227,
-uzupełnić ćwiczenia: 1-3/str.: 195-196.

WAŻNE !

Poproszę Państwa dzieci o nauczenie się piosenki, jak niżej.
Tekst piosenki przesłany mailem.

1.”Morze moje morze”- piosenka śpiewana.
https://www.youtube.com/watch?v=WZl8eDyPXOk

Piosenka śpiewana, z tekstem na ekranie.
https://www.youtube.com/watch?v=DIRnaTfmB_E

wersja instrumentalna – karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=t5pkH2X9M7E

wersja instrumentalna – karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=C5uk7j9ReF4