Praca domowa z 6 kwietnia

Religia:

ćw.2, str.78

nieobecni : zadanie domowe str.79

Konkurs dla chętnych -termin do 13 kwietnia

Plastyczny:

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej ukazującej Eucharystię w Ewangelii. Inspirować należy się tekstami z Pisma Świętego. Prace powinny ukazywać sceny z Biblii:
• Cud rozmnożenia chleba
• Ostatnia Wieczerza
• Uczniowie z Emaus
Można wykorzystać inne przykłady. Szerokie ujęcie tematu Eucharystii i Słowa Bożego jako pokarmu i umocnienia dla naszych rodzin powinno być myślą przewodnią pracy.
 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarele etc.) w formacie A3(42×29,7 cm)

Gramatyka:

ćw.2, str.150

ćw.5, str.152

ćw.8, str.154

nieobecni : ćw.1,str.149,  ćw.3, str.150,  ćw.5, str.153

J.polski:

Przeczytaj czytankę”O tym jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce”, str.46

Odpowiedz na pytania 3 i 4, str.47

Historia:

ćw.4 i 5, str.98

nieobecni ćw.6, str.99

Proszę ćwiczcie swoje role oraz piosenkę.

Pan kiedyś stanął nad brzegiemSzukał ludzi gotowych pójść za NimBy łowić serca słów Bożych prawdą
 
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeśTwoje usta dziś wyrzekły me imięSwoją barkę pozostawiam na brzeguRazem z Tobą nowy zacznę dziś łów
 
Jestem ubogim człowiekiemMoim skarbem są ręce gotoweDo pracy z Tobą i czyste serce
 
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeśTwoje usta dziś wyrzekły me imięSwoją barkę pozostawiam na brzeguRazem z Tobą nowy zacznę dziś łów

 

Za tydzień proszę ubierzcie się w uroczyste, kolorowe stroje.

Przypominam o czytaniu po polsku 2 razy w tygodniu po 20 min, oraz wypełnianiu metryczek.