ZADANIE DOMOWE Z 4 KWIETNIA

Proszę uzupełnić podręcznik “Maja uczy się i bawi”, cześć 2, na stronie nr 69.

Proszę, aby dzieci przećwiczyły w domu pisoenkę “Było morze”. Uczymy się tekstu pierwszej części, kończąc na słowach: “… to nie wstaniesz już z podłogi ze sto lat.”