PRACA DOMOWA Z 24 LUTEGO

1. Czytanka:

Nauczyć się czytać czytankę na stronach 72-73 i odpowiedzieć na pytania pod czytanką: strony 73-75

2. Ćwiczenia:

Dokończyć strony 48-53

3. Dyktando:

Pisownia „rz” i „ż” – przygotować się do dyktanda 2 marca pisząc każdy wyraz 3 razy: brzoskwinia, wrzeszczy, grzebień, małżeństwo, drży, oranżada. Trzeba też będzie wypisać z pamięci 9 głosek, po których piszemy „rz”: b, ch, d, g, j, k, p, t i w oraz 5 głosek, po których piszemy „ż”: l, ł, m, n i r.