Zadanie domowe na 2 marca

Religia 

  • str. 57 Moje zadanie: napisz co jest przeciwieństwem pychy i jaki jest twój plan walki z nią.
  • zaliczamy modlitwy ze strony 113

J. polski

  • str. 87  i 88
  • przygotuj się do dyktanda – fragment wiersza Jerzego Kiersta ze strony 88
  • czytamy po polsku 2 x w tygodniu po 20 minut
  • pamietajmy o przyborach szkolnych (kredki, klej, nożyczki)