Zadanie domowe na 24 lutego

Religia

  • str. 54 – moje zadanie, napisz w jednym zdaniu, jak w historii Noego Pan Bóg okazał swą troskę wobec całego stworzenia
  • zaliczamy modlitwy ze strony 113

J. polski

  • str. 74 i 75 
  • wybierz 5 dowolnych wyrazów z “ó” zapisz je w zeszycie i napisz z nimi zdania
  • czytamy po polsku 2 x w tygodniu po 20 minut

PRZYPOMINAM ŻE 17 LUTEGO NIE MA ZAJĘĆ. MIŁEGO ODPOCZYNKU !!!