Praca domowa z 10 lutego

Religia:

Przypominam o zaliczeniu modlitwy “10 Przykazań Bożych”, str.141

ćw. 2 i 3, str. 135

zadanie domowe, str.136- w okresie Wielkiego Postu wykonaj dobry uczynek przynajmniej raz w tygodniu i  zaznacz w tabeli (możesz użyć kostkę wykonaną w klasie)

Gramatyka:

ćw. 11, str.91

ćw. 13, str.110

ćw.14 i 15, str.111

chętni ćw. 10, str.90

dla nieobecnych – uzupełnij : ćw.8, str.89,  ćw.9, str.90

ćw. 6, str.105

ćw.10, str.108,  ćw. 11 i 12, str.109 oraz ćw. 16, str.112

J.polski:

Zapoznaj się z historią św. Walentego i odpowiedz na pytania dołączone do opowiadania. ( kartki otrzymane w klasie)

 

 

 

 

Historia:

ćw.1 i 2, str.77- kartki otrzymane w klasie( w krzyżówce z ćw. 1, w trzecim pytaniu jest o jednen kwadrat  za dużo)

Przypominam o czytaniu po polsku 2 razy w tygodniu oraz o wypełnianiu metryczek.