Praca domowa 03/02/2024

Dziękuję za wspaniałą prezentację zrealizowanego materiału, z historii. Brawo !
Na następne zajęcia z religii poproszę uczniów, o przyniesienie PISMA  ŚWIĘTEGO.
Dziękuję.

PRACA   DOMOWA   03/02/2024

1.RELIGIA-„Uczeń Jezusa podąża za swym Mistrzem”, str.33.
-uzupełnić tabelę, strona 34 i wykonać ćwicz.1/35,
-przeczytać i zastanowić się nad tekstem:„Moja Modlitwa”, str.35.

2.JĘZYK  POLSKI-gramatyka
„Odmiana rzeczowników typu: Amerykanin, wegetarianin”, str.113.

-uzupełnić ćwiczenia: 1-8/str.:114-116.
Odmiana przez przypadki, rzeczowników typu: Rosjanie, Słowianie,… została przesłana mailem. Proszę zwrócić uwagę na odmianę, rzeczownika w liczbie mnogiej, w dopełniaczu. Jest inna niż  odmiana wyrazu „Amerykanie”.

3.JĘZYK  POLSKI-literatura-„Lipy kwitną”, str.:108-112.

-uzupełnić ćwiczenia: I-III/str.:109-110;  1/str.111,
-NA  PAMIĘĆ ! – na 24 lutego (za trzy tygodnie), jeden z niżej wymienionych wierszy:
Jan Kochanowski, „Na lipę”, str.:119,
Ignacy Krasicki, „Kruk i lis”, str.137,
Juliusz Słowacki, „W pamiętniku Zofii Bobrówny” (dwie zwrotki), str. 149.