praca domowa na 2/10/24

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać czytanki ze str.  27 x1 i 29×1

str. 28 opowiedzieć co widzisz na obrazku

str. 28 przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

Biała książka

uzupełnić str. 26 i 27 (wyrazy przepisać 3 razy)

Religia: kolejna modlitwa:  Akt Miłości i Baranku Boży

Na pamięć: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wieczny Odpoczynek (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim mogą zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach niebieska książka str. 30, 31

*Przynieść na zajęcia: różowa kartkę z literka C i E (obie kartki uczniowie otrzymali na zajęciach) , dry erase marker do pisania na białej tabliczce (tabliczki mamy w szkole). 

Gra do ćwiczenia słówek: https://babadum.com       

wcisnąć PLAY, wybrać polską flagę w prawym dolnym rogu.