Zadanie domowe na 10 lutego

Religia

  • str. 50 – obok podanych zdań zapisz możliwości naprawy popełnionego grzechu 
  • zaliczmy modlitwy ze strony 113

J. polski

  • str. 55 i 56 ćw. 19,20,21
  • naucz się czytać tekst “Jak powstało Zakopane”
  • str. 58 i 59
  • wybierz 5 wyrazów z dwuznakiem “sz” , zapisz je w zeszycie lub na kartce i napisz z nimi zdania (mogą być te książki str. 55 i 56) 
  • czytamy po polsku 2 x w tygodniu po 20 minut 

UWAGA KONKURS

  • gazeta “Abecadło” organizuje konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową, napisanie własnego wiersza lub życzeń . Prace proszę przesłać na adres abecadlo@cs.com najpóźniej do 6 lutego gdyż prace będą opublikowane będą już 9 lutego.