Praca domowa 20/01/2024

PRACA    DOMOWA    20/01/2024

1.RELIGIA-„Życie zakonne-czyli o tych, którzy całe życie oddali Bogu i ludziom”,str.:135-139.
-wykonać dwa polecenia (napisane kolorem czerwonym), z ćwiczenia 1/str. 138.

2.JĘZYK  POLSKI – gramatyka-„Prosimy i rozkazujemy w trybie… rozkazującym”, str.83.
-uzupełnić  ćwiczenia: 1-7/str.84-86.
-DYKTANDO:
a:polecenie dla uczniów, obecnych na lekcji: – podkreślić na czerwono każdy wyraz w napisanym dyktandzie, nawet z najmniejszym  błędem,
b:zadanie dla wszystkich- przygotować się do dyktanda, czyli: przepisać tekst dyktanda (przesłany mailem w załączeniu), co najmniej 3 razy, na kartce i przynieść na następne zajęcia.

3.JĘZYK  POLSKI –literatura: „Gdzie jest mój pies ?”, str.68-69.
-do omówionego na lekcji opowiadania (str.68-69), wykonać ćwiczenia: 2-3/71,
-przeczytać opowiadanie: „Nie tylko kochają”, str.78-79,
-wykonać  ćwiczenia: 6-8/str.: 79-80, ćwicz.: 1-2/str.81 dla chętnych.