Religia Klasa II – zadanie domowe na 27 stycznia

Katecheza 16
Pan Jezus ustanawia sakrament Pokuty.
Str. 50 – 53

Video
https://www.youtube.com/watch?v=0rjh7BHrLOo
https://www.youtube.com/watch?v=B-_V8REc9Js
dluższy filmik praktyczne przygotowanie dziecka do
Pierwszej Spowiedzi Św.

Modlitwy do zaliczenia:
10 Przykazań Bożych
Przykazanie miłości
Pytania Katechizmowe str. 106 – 107
Akt wiary, nadziei, miłości i żalu str. 105

Zaproszenie na spotkanie:
21 stycznia w niedzielę o godz. 10:00 spotkanie z
rodzicami w kaplicy oraz poświęcenie świeczek do
Pierwszej Komunii św. podczas mszy świętej o godz.
11:00.
Dzieci są proszone dołączyć do rodziców podczas
spotkania w kaplicy.
Kończy się pierwsze półrocze i bardzo proszę dokładnie
sprawdzić czy wasze dziecko ma wszystkie zadania
odrobione w książce i w zeszycie (wklejone i
pokolorowane).