Zadanie domowe na 20 stycznia

Religia

  • str. 38, dopisać brakujące wyrazy do modlitwy “Uczynki miłosierdzia względem ciała” . Można ją znaleźć na stronie 112
  • zaliczamy modlitwy ze strony 113

J. polski

  • część 1 książki ćw. 22 str. 86
  • cześć 1 książki str. 87 i 88
  • przygotuj się do dyktanda – polskie cyfry od 1-10 , NIE  DO 20 jak napisane jest w zadaniu domowym na stronie 87. Cyfry znajdują się na stronie 81 ćw. 11
  • Proszę o przyniesienie jeszcze na kolejne zajęcia obu części książek (w części 1 sprawdzę zadanie domowe a z części 2 będziemy korzystać)
  • czytamy po polsku 2 x w tygodniu po 20 minut.