Religia Klasa II – zadanie domowe na 20 stycznia

Katecheza 15
Przyjmujemy od Jezusa, Dobrego Pasterza dar
przebaczenia grzechow. Str. 46 – 49

Video
https://www.youtube.com/watch?v=lceQAiOepyE

Piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=FQeMEUfN3Jo
https://www.youtube.com/watch?v=vaopqbIwsR0

Tekst piosenki
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie.
Nad wody spokojne prowadzi mnie.

Modlitwy do zaliczenia
10 Przykazań Bożych
Przykazanie miłości
Pytania Katechizmowe str. 106 – 107
Akt wiary, nadziei, miłości i żalu str. 105

Zaproszenie na spotkanie
21 stycznia w niedzielę o godz. 10:00 spotkanie z
rodzicami w kaplicy oraz poświęcenie świeczek do
Pierwszej Komunii św. podczas mszy świętej o godz.
11:00.. Jesli ktoś nie ma świeczki od Chrztu dziecka to
proszę jak najszybciej dać znać.
Dzieci są proszone dołączyć do scholi podczas spotkania.
Kończy się pierwsze pólrocze i bardzo proszę sprawdzić
czy wasze dziecko ma wszystkie zadanie odrobione w
zeszycie i w książce.