Praca domowa 02/12/2023

PRACA DOMOWA 02/12/2023

1.RELIGIA – „Prostujcie drogi dla Pana-ADWENT”, str.151-154.
-wykonać ćwiczenia: 1-2, 4/str.: 152-154.
-przypomnienie: modlitwy do zaliczenia, str.: 174-184.

2.JĘZYK POLSKI – „Nieosobowe formy czasownika”, str.: 44-46.
-wykonać ćwiczenia:1-6/45-46.

3.HISTORIA
-przeczytać temat: „Pod obcym panowaniem”, str.47-57.
-przygotować się do sprawdzianu z historii.
W załączeniu przesyłam najważniejsze wiadomości ze zrealizowanego materiału (przesłane mailem).
WAŻNE !
Sprawdzian za tydzień.