Klasa VII – zadanie domowe na 11 listopada

1.RELIGIA:
– przeczytać tekst o świętych, str.: 24-25,
– napisać 1-3 zdania na temat świętych (Co było w ich życiu najważniejsze? Poprzez jakie czyny szli do świętości ?).

2. HISTORIA:
„Powstanie listopadowe”, str.:27-32.
– napisać kilka zdań (na kartce ), na temat powstania listopadowego
(przyczyny wybuchu i upadku, uczestnicy powstania, ważne bitwy)
-przygotować się do odpowiedzi ustnej, na pytania:
a: czy powstanie listopadowe mogło zakończyć się sukcesem i uzasadnij ?
b: czy powstanie listopadowe było potrzebne?
– przeczytać tekst o powstaniu styczniowym, str.: 33-34.

ZAPAMIĘTAĆ DATY !
1795 -III rozbiór Polski/utrata niepodległości przez Polskę
11 listopada 1918- odzyskanie niepodległości przez Polskę
listopad 1830 – powstanie listopadowe

3.JĘZYK POLSKI
– „Zdanie bogate w informacje”, str.: 11-14.
– wykonać ćwiczenia: 2-7/str.12-14.