Religia Klasa II – zadanie domowe na 21 października

1.      Przypominam, że spotkanie z rodzicami odbędzie się w niedzielę 15
pażdziernika o godz. 10:00 rano w kaplicy. Dzieci są proszone aby
dołączyły się do scholi w tym samym czasie. Udział we mszy świętej o
godz. 11 rano jest obowiązkowy. Dzieci będą siedziały w pierwszej ławce
a rodzice w drugiej.

2.      Lekcja 4 z katechizmu str. 10 – 12
Proszę nauczyć dziecko przykazanie miłości ze str. 103

3.      Proszę aby każde dziecko przynosiło zeszyt do Religii oraz folder. W
zeszycie przyklejamy obrazki oraz wiadomości dla rodziców.