Category Archives: Klasa V

Zadanie domowe na 19 stycznia 2019 roku

Język polski
Naucz się czytać czytankę p.t.: „Lekcja życia” s. 109 – 110.

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 83.
Przygotuj ćwiczenie z gramatyki do sprawdzenia – zbiorę w przyszłym tygodniu.

Geografia – wklej do zeszytu mapę Polski z zaznaczonymi rzekami (mapa wysłana emailem).

Historia – Przepisz do zeszytu i uzupełnij brakujące wyrazy z ćwiczenia 6, str. 52.

 

 

Zadanie domowe na 12 stycznia 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst:
„Na północnym wierzchołku Ziemi”,
str. 104 – 105.
Przygotuj się do dyktanda, str. 100.
Wykonaj samodzielnie kartkę urodzinową
i napisz na niej życzenia dla kogoś.

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia, do str. 77.
Geografia – Naucz się sąsiadów Polski.

Zadanie domowe na 27 października

Język polski
Naucz się pięknie czytać wyznaczony tekst:
„O tym, jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce”, str. 46 – 47.

Gramatyka 
Uzupełnij brakujące ćwiczenia, do str. 41.

Historia 
Przygotuj się do sprawdzianu z wiadomości,
wg kserokopii opracowanej na lekcji.

Zadanie domowe na 20 października 2018 roku

Język polski:
Naucz się czytać wyznaczony fragment: „Historia Nawojki”, str. 42.
Przygotuj się do dyktanda, str. 38.
Napisz krótką notatkę do zeszytu o Nagrodzie Nobla, str. 39.

Gramatyka;
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 33.

Historia:
Zadanie dla chętnych!!! Proszę nauczyć się opowiadać wybraną legendę, str. 24-26.