Category Archives: Klasa V

Zadania domowe na 23 października – kl. V

Gramatyka; ćwiczenie 8, strona 40
Czytanka ” W radosnym kręgu” strona 46 – ” o tym jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce” 
Przygotowujemy się do dyktanda – strona 47
Przynosimy na lekcję obrazek ze świętym Janem Pawłem II
 
Historia – na białej kartce robimy kontur Polski ze wstążeczki czerwonej i zaznaczamy na zrobionej mapie miejscowość z której pochodzi mama i tata.
 
Religia – przypominamy sobie Sakramenty (na pamięć)

Zadania domowe na 23 października – kl. V

Gramatyka; ćwiczenie 8, strona 40
Czytanka ” W radosnym kręgu” strona 46 – ” o tym jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce” 
Przygotowujemy się do dyktanda – strona 47
Przynosimy na lekcję obrazek ze świętym Janem Pawłem II
 
Historia – na białej kartce robimy kontur Polski ze wstążeczki czerwonej i zaznaczamy na zrobionej mapie miejscowość z której pochodzi mama i tata.
 
Religia – przypominamy sobie Sakramenty ( na pamięć)

Zadania domowe na 16 października – kl. V

Jest to dzień dwujęzyczności: przychodzimy do szkoły ubrani w kolory  narodowe Polski
Język Polski / Gramatyka – ćwiczenie 4 ze strony 37
W dalszym ciągu czytanka o Krzysztofie Kolumbie, “W radosnym kręgu” strona 31; szukamy w domu przyprawy kuchenne pochodzące z Indii np. cynamon i przygotowujemy 3-4 zdania o tej przyprawie (jak się nazywa, jak rośnie, do czego służy)
Specjalny projekt na dzień dwujęzyczności; szukamy w Polsce najdziwniejsze według Was nazwy miejscowości (po 2 każdy) wypisujemy lub drukujemy na osobnej kartce i przynosimy na lekcję.
Historia: krainy historyczne Polski – ile ich mamy,  uczymy się na pamięć, umiemy znaleźć na mapie Polski ( strona 10 i 11)
Religia: Uczymy się o Tajemnicach Różańca Świętego; uczeń potrafi wymienić nazwy czterech części Tajemnic Różańca
Życzę wszystkim dobrego tygodnia

Zadania domowe na 9 października – kl. V

Z historii – wykonujemy Białego Orła ( te dzieci, które jeszcze nie oddały)
Ważna data do zapamiętania to – rok 966, władca Mieszko I oraz Chrzest Polski
Z Języka Polskiego do przeczytania nowa czytanka ” Historie niewymyślone” strona 31-32
Przygotować się do dyktanda – strona 15
Z gramatyki – ćwiczenie 4 (strona 29) oraz ćwiczenie 8 (strona 33)
Z Religii: modlitwa do Anioła Stróża (Aniele Boży, Stróżu mój..) na pamięć.

Zadania domowe na 2 października – kl. V

Zadanie domowe

Poczytać z nimi ze zrozumieniem czytankę strona 12. 

Wykonać  ćwiczenie z ortografii ( na kartkach).  Książki już będą od przyszłej soboty.
W ramach lekcji z historii jest do wykonania Godło, Biały Orzeł (dzieci maja kopię) dowolna techniką.  Prace te będzie dekorować naszą klasę.
Zadania z Religii to udział we Mszy Świętej i podziękowanie Bogu za dary natury, które nas otaczają.

Zadania domowe na 25 września – kl. V

Język Polski – czytanka strona 11 ( O wynalazcy alfabetu Brail’a)

Gramatyka – ćwiczenia na kartkach ( ćwiczenie nr 3 i nr 6)

Historia: napisać kilka zdań na temat – “Co możesz dowiedzieć się z historii wykorzystując następujące słowa: życie ludzi, wielkie bitwy, władcy, prawa, zwyczaje.

Religia – Pismo Święte Starego Testamentu – przeczytać z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata i człowieka