Category Archives: Klasa V

Zadania domowe na 29 stycznia – kl. V

Gramatyka: str.99 ćwiczenie 7; strona 100- ćwiczenie 12 i 13
Ćwiczymy zdania z dopełniaczem (czyj, czyja, czyje)
Język Polski- przygotowujemy się do dyktanda, strona 106
Rysujemy pasma górskie w Polsce i ich najwyższe szczyty
Historia: strona 52, ćwiczenie 6
Religia: grzechy główne na pamięć 

Zadania domowe na 22 stycznia – kl. V

Język Polski: czytanka „ Na północnym wierzchołku ziemi” strona 104, za zapamiętaniem nazwy Biegunów
Przygotowujemy projekt, praca na dwa tygodnie; dowolna techniką wykonujemy pasma górskie w Polsce z naznaczeniem najwyższych szczytów 
 
Gramatyka: ćwiczenie 10 strona 90 oraz ćwiczenie 11 strona 91
 
Historia : Czytamy historie” Młody Bolesław Krzywousty” strona 43 i uczymy się znaczenia słówek ze strony 48
 
Religia: Uczymy się na pamięć „ grzechy główne” ( 2 tygodnie mamy czasu)
Na lekcji rozwijamy przykłady, w jaki sposób te grzechy niszczą naszą relację z Bogiem i ludźmi.

Zadania domowe na 15 stycznia – kl. V

Gramatyka – strona 87 ćwiczenie V

Język Polski – czytanka strona 98, przyswojenie nowych słówek i zapamiętanie nazwy szczytów górskich w Polsce.
Historia- przypomnienie sobie trzech ważnych dat- rok 966; rok 1000; rok 1025
oraz ćwiczenie 8 strona 42.

W najbliższą niedzielę spotykamy się w kościele św. Kazimierza w Newark. Klasa piąta bierze czynny udział we Mszy św., gościmy w Parafii kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która od nas wyruszy do Afryki.

Zadania domowe na 20 listopada – kl. V

Zadanie domowe:
1. Wielka Polka – Maria Skłodowska – Curie.
                               Czytamy „Dzieciństwo Maniusi” str. 37.
 Piszemy notatkę do zeszytu z najważniejszych faktów dotyczących życia Skłodowskiej. 
 
2. Szukamy wielkich Polaków – proszę zapytać Rodziców lub dziadków jakich mamy wybitnych Polaków zapisanych w historii Polski (wymienić dwie postacie: malarze, naukowcy, kompozytorzy, pisarze, poeci, sportowcy) i napisać o nich kilka zdań.
 
3. Przynosimy ze sobą nożyczki, klej, pisaki lub kredki

Zadania domowe na 13 listopada – kl. V

Gramatyka – ćwiczenie 10 strona 53
Język Polski – Szukamy wiadomości o Józefie Piłsudskim, ( korzystamy z wiedzy Rodziców, Dziadków  lub internetu i robimy mały projekt o nim, jeśli możliwe to ze zdjęciem).
Z Historii i Geografii – będziemy kontynuować naszą mapę Polski tym razem jakie ciekawe zabytki historyczne są w pobliżu miejsc naszych przodków (miejsca zamieszkania Rodziców lub Dziadków) i jakie drzewa rosną na tych terenach.
Do szkoły przychodzimy ubrani w barwy narodowe Polski (biało-czerwono)

Zadania domowe na 6 listopada – kl. V

Zadanie na sobotę na 13 listopada:
Historia: Strona 38 wiadomości z rubryki “Zapamiętaj” 3 daty do zapamiętania
Język Polski/ Religia Napisać list według wzoru, który dzieci dostały na kartkach 
Czytanka strona 57 – Ignacy Paderewski
Dyktando w sobotę ze strony 47