Category Archives: Klasa VII

Praca domowa 30/10/2021

PRACA DOMOWA


 30/10/2021

1.Uzupełnić zaległe prace domowe.

2.Język polski.
-do czytanki: „Wybory najmilszej”, wykonać ćwiczenia: I, II, strona: 17.

4.Historia.
-napisać lub opowiedzieć ( 6 zdań) o różnicach i podobieństwach powstania listopadowego do powstania styczniowego, strona: 27-34 (temat jest już opracowany).

-zapamiętać daty wybuchu i zakończenia powstania styczniowego i listopadowego, strona 34.

5.Religia.
-nauczyć się opowiadać o życiu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa na podstawie tajemnic różańca (scan w załączeniu) . Nie czytać!

Praca domowa 23/10/2021

PRACA DOMOWA
1.Język polski – gramatyka, nowa książka, strona 12-13.
-wykonać ćwiczenia: 1, 2, 4, 5 (scan w załączeniu).
Ćwiczenie 3, 6, 7 zrobimy w szkole.2.Lektura:”Anielka”, Bolesława Prusa
-napisać charakterystykę Anielki, na kartce – do 20 zdań. Można wykorzystać przesłane przeze mnie fragmenty  (scan w załączeniu).

3.Historia, „Walka Polaków o niepodległość – powstanie listopadowe i powstanie styczniowe”, str. 27-34.
-dokończyć ćwiczenia, str. 35-37, ćwicz. 2-7.

4.Religia.
-Przygotować się do dyskusji na lekcji, na temat:
„Co jest według Ciebie, jako katolika, złe lub dobre w Halloween?

Praca domowa 16/10/2021

PRACA DOMOWA
1.Język polski – nowa książka, strona 5.
-wykonać ćwiczenia:1-2. (scan w załączeniu).2.Lektura:”Anielka”, Bolesława Prusa (tekst całej lektury w załączeniu).

-przeczytać przesłany przeze mnie fragment lektury, według przydziału,
-nauczyć się opowiadać – 10-15 zdań (nie czytać !).

Laura- rozdział II, str.: 4-7,
Gabrysia, rozdział III, str.7-10,
Monika, str.: 11-13,
Oliver, rozdział IV, str.: 14-16,
Martyna, str.: 17-19,
Kaya, rozdział V, str.: 19-22

3.Religia -różaniec.

-nauczyć się tajemnic chwalebnych (na pamięć).

-każdy z uczniów opowie w kilku zdaniach o jednej z tajemnic, jak niżej:
 (materiał 
pomocniczy przesyłam w załączeniu)

.

a:Oliver – Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
b:Martyna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa,
c:Kaya – Zesłanie Ducha Świętego,
d:Monika – Wniebowzięcie Maryi.

Praca domowa 09/10/2021

PRACA DOMOWA


1.Język polski- gramatyka.
Temat i ćwiczenia są w przesłanym przeze mnie załączniku.
Dodatkowo, jako pomoc, przesyłam odmianę przez przypadki rzeczowników występujących w ćwiczeniach.

-dokończyć ćwiczenia, str.12 – 15 (druk w załączeniu).2.Historia-„Królestwo Polskie, czyli Polska na łasce cara”.
-wykonać ćwiczenia (druk w załączeniu).

3.Nauczyć się opowiadać o bursztynie lub o omówionym na lekcji opowiadaniu (do 10 zdań), książka, strona 20-25.


4.Religia -różaniec.


-nauczyć się tajemnic bolesnych.

-każdy z uczniów opowie w kilku zdaniach o jednej z tajemnic, jak niżej:(materiał pomocniczy przesyłam w załączeniu)


a:Oliver – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
b:Martyna – Biczowanie Pana Jezusa.
c:Kaya – Cierniem koronowanie.
d:Monika – Droga Krzyżowa.

Praca domowa 02/10

PRACA DOMOWA

1.Język polski- gramatyka:
-ćwiczenia- 1-10 (strona: 5-9). Powtórzenie wiadomości z gramatyki i ćwiczenia są w przesłanym załączniku. Proszę o wydrukowanie i przyniesienie na lekcję.

2.Historia:
-Przeczytać temat z historii: “Jeszcze Polska nie zginęła!, czyli Polacy walczą u boku Napoleona”(strona: 8 – 15).
-napisać w zeszycie:
a:pięć dat i związane z datą wydarzenie,
b:cztery nazwiska i kim były te osoby, co zrobiły, wydarzenie z nimi związane.

3.Religia -różaniec.
-nauczyć się tajemnic światła .
-każdy z uczniów opowie w kilku zdaniach o jednej z tajemnic, jak niżej:
 (materiał pomocniczy przesyłam w załączeniu)

a:Oliver -Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

b:Martyna – Cud w Kanie Galilejskiej

c:Kaya – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

d:Monika – Przemienienie na Górze Tabor.

Praca domowa 25/09

PRACA  DOMOWA  25/09

1.Religia:

-nauczyć się tajemnic radosnych różańca.

-każdy z uczniów opowie w kilku zdaniach o jednej z tajemnic, jak niżej:

 (materiał pomocniczy przesyłam w załączeniu)

a:Oliver – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

b:Martyna – Nawiedzenie świętej Elżbiety

c:Kaya – Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem

d:Monika – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

2.Język polski:

-Przeczytać czytankę: „Przyjaciel Automateusza”, Stanisława Lema, strona 14 – 15.

-Odpowiedzieć na pytania do czytanki: 1-7, do odczytania na lekcji, strona 16.

Przypomnienie:

Na pamięć 3 zwrotki wiersza: „Książka”, strona 6.

3.Historia

-Na pamięć/przypomnienie:  4 daty z wydarzeniami omówione na lekcji.

1.Język polski – “Bliżej Polski”, czytanka.
-Napisać w zeszycie odpowiedzi do pierwszych 4 poleceń z tematu:”Czy potrafisz?”- polecenia znajdują się na końcu strony 10. Odpowiedzi będą odczytane lub powiedziane przez dzieci na zajęciach.

2.Geografia
-Wykonać zadanie domowe, strona 7. Odpowiedź do ćwiczenia znajduje się w tekście, na stronach:4-5. Tekst ten czytany był już na lekcji.

ZA 2 TYGODNIE:
1.Język polski
-Nauczyć się na pamięć trzy zwrotki wiersza, pt.: “Książka”, strona 6