Category Archives: Klasa VII

PRACA DOMOWA 29/01/2022

PRACA  DOMOWA 29/01/2022

1.KONKURS !!!: “BYĆ POLAKIEM”
Nawiązując do ogłoszenia Pani Dyrektor, o konkursie literakim, proszę o wykonanie pracy na temat:

Grupa II –  10-13 lat –   Prace literackie   –   “Historia mojej rodziny”.

–sposób wykonania tej pracy został omówiony na lekcji. Jest to  praca domowa, a przy okazji do wykorzystania na konkurs. Proszę wykonać tę pracę samodzielnie, na miarę swoich możliwości.

-prace na konkurs będą wybrane. Termin oddania prac: do 25 lutego, do Pani Dyrektor. Wersję wstępną lub zakończoną pracy proszę przynieść za tydzień na lekcję.

-przesyłam film z Gali „Być Polakiem”, z ubiegłego roku, do obejrzenia, link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=8Kd-JJn7mTk&t=178s

-wybrane przeze mnie prace laureatów, z edycji konkursu, z ubiegłego roku (scan w załączeniu),

-wybrane fragmenty prac uczniów wyróżnionych, z edycji, z ubiegłego roku (scan w załączeniu),

-wszystkie prace z grupy wiekowej Państwa dzieci, z edycji, z ubiegłego roku, można obejrzeć od strony 81 do 166 (link poniżej):

http://bycpolakiem.pl/wp-content/uploads/2021/11/2021_kronika_a.pdf

REGULAMIN KONKURSU – link poniżej:
https://bycpolakiem.pl/2021/11/15/regulamin-xiii-edycji-konkursu-byc-polakiem/

WAŻNE informacje, z regulaminu !
§ 12 -
Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
•
Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
• Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.
• Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12 pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.


NAGRODY  !!
§ 18
 -Nagrody w Konkursie:
• udział w Gali XIII edycji Konkursu w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00
w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,
ORAZ:
Grupa I
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.
Grupy II – V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec/sierpień 2022 r. (w miarę posiadanych środków
finansowych),
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.

PRACA  DOMOWA – ciąg dalszy:

2.GEOGRAFIA – „Surowce mineralne Polski”, str.:32-38.
-wykonać ćwiczenie (tabela), str.37,
-obejrzeć filmy – linki poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=rZCR8EfQw3o
https://www.youtube.com/watch?v=dE7c7ezDlfA

3.Język polski- Renesans, „Lipy kwitną”,  Jan Kochanowski: „Na Lipę”, „Pieśń”,  str. 108, 112, 118-119.

-dla uczniów nieobecnych:
a: wykonać ćwiczenia: 1-2/ str.107;   I-III/109-110;   1-2/111;  1-2/str.118.
b: przeczytać „Pieśń”, Jana Kochanowskiego (link poniżej)
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.pdf

c: obejrzeć film o Janie Kochanowskim (link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=VjOM4EdJqfM

-dla uczniów obecnych na lekcji – wykonać ćwiczenia: III/109-110,   1-2/str.111.

4.RELIGIA.
-dla uczniów nieobecnych – przeczytać fragmenty tekstu, z Pisma Świętego – Stary Testament – Mądrość Syracha:

“Chwała Boża w naturze”, “Słońce”, “Księżyc”, “Gwiazdy”, “Tęcza”, “Cuda natury” – linki poniżej:
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=632
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=633

-dla wszystkich uczniów – napisać kilka zdań (do 10 zdań) o wielbieniu Boga –
„Za co i jak wielbisz Boga ?”

Nauczanie wirtualne 29/01/2022

NAUCZANIE WIRTUALNE

DATA: 29 stycznia 2022

KLASA : 7

E-MAIL NAUCZYCIELA : klasasiodma@polskaszkolanewark.org

 

LEKCJE:

9:00-9:50 – RELIGIA, LINK DO SESJI: https://meet.google.com/kfb-fmhi-uww

10:00 – 10:50 – LEKCJA, LINK DO SESJI: https://meet.google.com/iyf-usdn-ntj

11:00 – 11:50 –  LEKCJA, LINK DO SESJI: https://meet.google.com/nnw-ejai-qbb

12:00 – 12:50 – LEKCJA, LINK DO SESJI https://meet.google.com/gth-kjeh-dup

 

PROSZĘ UCZNIÓW O PRZYGOTOWANIE:

– książek, z których korzystamy na lekcji,

– zeszytu,

– jednej czystej kartki.

 

ZASADY:

KAŻDY UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 

Praca domowa 22/01/2022

PRACA DOMOWA  22/01/2022

1.Język polski – Gramatyka: „Ludzie ogłoszenia piszą”, str.93-94.

-wykonać ćwiczenia: 1-2/str. 94 oraz ćwiczenie 2/str.97.
-UWAGA ! -pozostałe ćwiczenia: 3-5/ strony: 95-96, wykonamy na lekcji.2.Geografia: „Ukształtowanie powierzchni Ziemi”, str. 28-31, “Surowce mineralne Polski”, str.32-33.

Dla nieobecnych na lekcji:

-przeczytać temat: „Ukształtowanie powierzchni Ziemi”.
A: wykonać ćwiczenie 1/ str. 30,
B: na podstawie mapy Polski ze strony. 90-91, nauczyć się pokazywać pasy ukształtowania powierzchni Polski oraz krainy geograficzne wchodzące w skład poszczególnych pasów.

-przeczytać temat: „Surowce mineralne w Polsce”, str. 32-33.
UWAGA ! -przygotować się do wykonania na lekcji ćwiczenia – „Tabela do uzupełnienia”, strona 37.

Dla obecnych na lekcji:

-na podstawie mapy Polski ze strony. 90-91, nauczyć się pokazywać  pasy ukształtowania powierzchni Polski oraz krainy geograficzne wchodzące w skład poszczególnych pasów.

-przeczytać temat: „Surowce mineralne w Polsce”, str. 32-33.
UWAGA ! -przygotować się do wykonania na lekcji ćwiczenia – „Tabela do uzupełnienia”, strona 37.

PRACA DOMOWA 15/01/2022

PRACA DOMOWA. 15/01/2022

1.Geografia:”Przeszłość geologiczna obszaru Polski”, str.: 19-27.

-przeczytać treść z tabeli, str.: 20-21, “Główne wydarzenia geologiczne na obszarze dzisiejszej Polski”. Przygotować się do wykonania na następnej lekcji ćwiczenia 3, strona 26.

2.Język polski-gramatyka: “Tryb rozkazujący”, str.:83-86.
-dokończyć ćwiczenia, str.84-86.

3.Język polski- literatura, opowiadanie: “Najlepszy kumpel”, str.:88-89.
-dla osób nieobecnych na zajęciach – wykonać ćwiczenia: 1-2/str. 87; 1-3/str.: 90-91.
-dla osób obecnych na zajęciach: 1-3/str.: 90-91.

4.Religia. Przypomnienie z poprzedniej pracy domowej !
-Wykonać prezentację o Świętym.

 

Praca domowa 08/01/2022

PRACA DOMOWA

W ramach pracy domowej przesyłam ćwiczenia, które są do wykonania w domu i które wykonaliśmy na lekcji (dodatkowo do wykonania dla uczniów, którzy nie byli na zajęciach).

1.Język polski – “Polskie tradycje”, str.: 213-220.
-dla nieobecnych na lekcji: ćw.: 2, 3/str. 213;  1/str. 214; 1-7/str. 216-217.
-dla obecnych na lekcji: ćw.1-7/str. 216-217.

2.Język polski – czytanka: “Gdzie jest mój pies”, strony: 68-69.
-dla nieobecnych na lekcji: ćw.: 2, 4/str. 71-72.

3.Język polski – gramatyka, str.:74-76.
-dla nieobecnych na lekcji: ćw. 1-7/str.74-76.
-dla obecnych na lekcji:ćw: ćw.: 4-7/str.75-76.

4.Geografia – ćwiczenia do opracowanego tematu, str.: 14-18, wykonamy na następnych zajęciach.
-dla nieobecnych na lekcji- przeczytać temat: “Ludność Polski”, str.14-17.

5.Religia.
-wszyscy – za dwa tygodnie, wykonają prezentację o świętym,  na klasową tablicę (1-2 zdjęcia i napisać krótką informację o życiu świętego). Każdy uczeń, na lekcji, opowie o swojej prezentacji (nie czytamy !!!)

Proponuję dla:
-Olivera  – święty Oliver Plunkett
-Martyny  – święta Chiara Badano
-Moniki   – święta Elżbieta Seton
-Kayi     – święta Laura Vicuna
-Emilii   – święta Emilia de Vialar

Praca domowa. 11/12/2021

1.Historia Polski -stan wojenny.
-napisz (do 10 zdań), na temat stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 r., w Polsce – można skorzystać z internetu lub z innych źródeł.

2.Język polski.
-Napisać życzenia świąteczne, do odczytania na lekcji. Materiał pomocniczy, w książce, str. 65.

Praca domowa 04/12/2021

PRACA DOMOWA

1.Historia.
-uzupełnić druk przesłany w załączeniu. Daty do polecenia 4 proszę odszukać w internecie i nauczyć się ich na pamięć.

2.Język polski.
-wykonać ćwiczenia:I, II, III/ strony: 57-58, do czytanki: “Spotkanie z niewidomą koleżanką”, strony: 56-57.

Praca domowa 20/11/2021

PRACA DOMOWA

1.Historia.
Przygotować się do sprawdzianu. Materiał pomocniczy znajduje się w załączniku (Historia, powtórzenie). Proszę o utrwalanie dat, nazwisk, wydarzeń.

2.Język polski- “Anielka”.
Przeczytać jeden, z przesłanych przeze mnie w załączeniu rozdziałów, powieści Bolesława Prusa, “Anielka” i przygotować się do opowiedzenia przeczytanej treści na lekcji.
-rozdział 6 – Laura
-rozdział 7 – Gabrysia
-rozdział 8 – Monika
-rozdział 9 – Oliver
-rozdział 10 – Kaya
-rozdział 11 – Martyna

3.Język polski – gramatyka.
Wykonać ćwiczenia: 1-2/strona 45. 

Praca domowa 13/11/2021

PRACA DOMOWA

1.Język polski-gramatyka, str.:33-36:
-wykonać ćwiczenia: 5, 7(a lub b).

2.Język polski- literatura, str.: 38-43 :
-wykonać ćwiczenia: 1,2,3/str.42.

3.Historia, str.: 47- 51 (do tematu: “Autonomia Galicji”)
-wykonać ćwiczenia:1, 3, 4, 5/str. 55-56.
-ułożyć zdania z wyrazami ze słownika, str. 54 (autonomia, germanić, rusyfikacja, zniemczyć, mściciel).

4.Religia.
-wykonać ćwiczenie (scan w załączeniu).

Praca domowa 06/11/2021

PRACA  DOMOWA

1.Język polski.

-wykonać ćwiczenia: 1, 2, 4a, 6a lub 6b/strona 23-26,

-przeczytać czytankę: „Dziennik Kingi” , strona: 28-30,

-przygotować się do dyskusji na temat: „Patriotyzm w polskich domach”.

2.Historia, „Emigracja po powstaniach”, str.: 38-43.

-wykonać ćwiczenia z historii: 1, 2, 3, 6, str.: 44-46.

3.Religia.

-nauczyć się czytać tekstu (scan w załączeniu),

-za dwa tygodnie (20/listopada), na pamięć, „Modlitwa do Ducha Świętego” (scan w załączeniu).