Category Archives: Klasa VI

Zadania domowe na 12 marca – kl. VI

Religia
Przeczytaj wybrany fragment Pisma Świętego, opisz go w kilku zdaniach i narysuj.
Wykonaj Zadanie domowe na s. 62

Naucz się na pamięć modlitwy:
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami./x3
I Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Język polski

Dla nieobecnych/ dla chętnych do poprawy:

 1. Ortografia na str. 83 (ćw. 12 i 13) i lekcja 10 w podręczniku z gramatyki (str. 84-90).
 2. Quiz z nazw pór roku i miesięcy (proszę zrobić samodzielnie w domu i przynieść do oceny w przyszłym tygodniu).
 3. Przynieś do oceny opis postaci Ani z Zielonego Wzgórza (zadanie z zeszłej soboty).

Dla wszystkich:

 1. Ortografia – powtórka z pisowni wyrazów z “h” i “ch” (str. 91-93 w podręczniku z gramatyki; rebus na str. 93 dla chętnych).
 2. Przeczytaj materiał na str. 82-83 podręcznika. Napisz w zeszycie zdania z:
  – przymiotnikiem złożonym oznaczającym odcień koloru (np. szaroniebieski) – patrz str. 82
  – przymiotnikiem złożonym opisującym przedmiot w dwóch kolorach (np. szaro – niebieski) – patrz str. 83
  – wymyślonym przez siebie odcieniem koloru (np. od owocu, przyprawy, zwierzęcia itp.) – patrz str. 83.
 3. Przeczytaj materiał na str. 87 podręcznika i przynieś na następne zajęcia swój ulubiony wiersz w języku polskim.

Historia

Dla nieobecnych/ powtórzenie: przeczytaj rozdział 5 w podręczniku z historii (str. 52-57).

Dla wszystkich: przeczytaj materiały na temat architektury średniowiecza i kultury i architektury baroku.

Zadania domowe na 5 marca – kl. VI

Religia

Dla nieobecnych:  Przeczytaj Katechezę 35 na s. 135.

Praca domowa
1. Przeczytaj wybrany fragment z Pisma Świętego, narysuj go i opisz w kilku zdaniach.
2. Wykonaj ćwiczenia 2 i 3 na s. 136
3. Przeczytaj list Papieża Franciszka na WIelki Post:
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html – na temat listu będziemy rozmawiać w klasie.
4. Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=Xo1mjuy1NA0

Język polski

Dla nieobecnych: Lekcja 9 w podręczniku z gramatyki (str. 74-82)

Dla wszystkich:

 1. Napisz opis postaci Ani z Zielonego Wzgórza na podstawie czytanki w podręczniku na str. 84-85. Opisz wygląd zewnętrzny Ani i jej cechy charakteru, podpierając się cytatami z czytanki lub odniesieniami do tekstu (minimum 10 zdań).
 2. Przećwicz nazwy pór roku i miesięcy – będzie krótki quiz w sobotę.

Geografia

Przygotuj trzy pytania na klasowe Jeopardy na temat Polski i jej sąsiadów, plus jedno pytanie na temat położenia innego państwa europejskiego (niekoniecznie sąsiadującego z Polską).

Zadania domowe na 26 lutego – kl. VI

Religia 
1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach. 
2. Wykonaj zadanie 3 s. 56 w katechizmie. 
3. Obejrzyj film:
 
Geografia
1. Dla wszystkich: zagraj w grę Snappy Maps: Europe. Czy uda Ci się prawidłowo usytuować wszystkie kraje Europy? (gra jest dostępna w dwóch wersjach, łatwiejszej i trudniejszej – zaliczcie przynajmniej jedną łatwiejszą grę bez błędów).
2. Dla chętnych: jeśli chcecie poprawić quiz z zeszłego tygodnia, możecie zrobić to w domu (i przynieść poprawioną wersję do szkoły do oceny). Macie na quiz do 15 minut, oczywiście bez dostępu do mapy itp. –  ale możecie próbować tyle razy, ile chcecie. 
 
Język polski
1. Przeczytaj czytankę na podstawie “Ani z Zielonego Wzgórza” (str. 84-85). Wypisz w zeszycie:
– słowa opisujące wygląd Ani
– określenia odnoszące się do charakteru Ani
2. Lekcja 9, ćw. 1-4 i 6 na str. 74-78 w podręczniku z gramatyki. 
 
Jeśli dzieci napisały prace konkursowe na temat historii swojej rodziny, bardzo proszę o przesłanie mi kopii elektronicznej (w Wordzie lub Google Doc).

Zadania domowe na 12 lutego – kl. VI

Religia
1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach. 
2. Wykonaj zadanie 1 s. 53.
3. Powtórz/zapamiętaj Dziesięć Bożych Przykazań (s. 146) – zaliczenie do 26 lutego
 
Język polski (i historia)
 
1. Gramatyka: ćwiczenie 11, 12, 13 i 14 na stronie 70-71.  
2. Przećwicz polskie nazwy czterech pór roku oraz 12 miesięcy.
3. Przeczytaj informacje na temat charakterystyki postaci na stronie 77-78 w podręczniku i napisz charakterystykę wybranej postaci historycznej:
   – Przedstaw postać (1-2 zdania na temat tego, jak się nazywał, kim był i kiedy żył)
   – Opisz wygląd zewnętrzny i ubiór postaci (3-5 zdań, na podstawie portretu z linku poniżej) – wykorzystaj słownictwo z podręcznika (pamietaj, że szabla i pas słucki były symbolami szlachectwa, a buława symbolem rangi wojskowej – hetmana)
   – Przedstaw cechy charakteru i oceń postać (1-2 zdania, na podstawie podręcznika i lekcji historii)
Do wyboru:
   – A: Portret Bohdana Chmielnickiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Chmielnicki#/media/Plik:BChmielnicki.jpg)
   – B: Portret Stefana Czarnieckiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stefan_Czarniecki_by_Brodero_Matthiesen.PNG)
 
Geografia
Przygotuj się do kartkówki z:
1. Nazw czterech stron świata wraz z ich angielskimi odpowiednikami. 
2. Państw sąsiadujących z Polską i ich stolic.
3. Głównych polskich rzek i ich najważniejszych dopływów (Wisla, Bug; Odra, Warta, Nysa Łużycka) i miast leżących w Polsce nad tymi rzekami (Wisła: Kraków, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk; Odra: Wrocław, Szczecin; Warta: Poznań).

Zadania domowe na 5 lutego – kl. VI

Religia 

Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach. 
Wykonaj zadanie domowe na s. 51.
Brawa za wspaniale wykonane zadanie z ostatniego tygodnia 👏👏👏.
 
* Materiały online: Pismo święte:
 
Język polski (i historia)
 
1. Gramatyka: ćwiczenie 6 i 7 na stronie 67-68. Proszę odpowiedzieć pisemnie w zeszycie lub na kartce na ostatnie pytanie w ćwiczeniu 7 i napisać dlaczego (2-3 zdania). 
2. Zapamiętaj i zapisz w zeszycie nazwy czterech pór roku oraz 12 miesięcy wraz z ich angielskimi odpowiednikami.
3. Przeczytaj jeszcze raz informacje na temat charakterystyki postaci na stronie 77-78 w podręczniku. Na następną sobotę (12 lutego) napiszecie charakterystykę postaci historycznej omawianej w tym tygodniu. Na najbliższą sobotę proszę przygotować listę przymiotników opisujących wygląd zewnętrzny wybranej przez siebie jednej z poniższych postaci. 
Do wyboru:
– A: Portret Bohdana Chmielnickiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Chmielnicki#/media/Plik:BChmielnicki.jpg)
– B: Portret Stefana Czarnieckiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stefan_Czarniecki_by_Brodero_Matthiesen.PNG)
 
Geografia
 
1. Powtórz i zapisz w zeszycie nazwy czterech stron świata wraz z ich angielskimi odpowiednikami. 
2. Naszkicuj w zeszycie kontury granic Polski i napisz obok nazwy państw sąsiadujących oraz ich stolic.
3. Zapisz w zeszycie nazwy dwóch głównych polskich rzek oraz po jednym głównym dopływie (rzece wpadającej do rzeki głównej). Jakie duże miasta leżą nad tymi rzekami?
 
 

Zadania domowe na 29 stycznia – kl. VI

Linki na zajecia wirtualne:

9:00-9:50 – RELIGIA, LINK DO SESJI: https://meet.google.com/jdm-efde-ezs
10:00 – 10:50 – LEKCJA, LINK DO SESJI: https://meet.google.com/amm-odmh-usy
11:00 – 11:50 –  LEKCJA, LINK DO SESJI: https://meet.google.com/amm-odmh-usy
12:00 – 12:50 – LEKCJA, LINK DO SESJI  https://meet.google.com/amm-odmh-usy

 
Religia 
Dla nieobecnych: Przeczytaj Katechezę 11 s. 42-45. Uzupełnij zadanie 1 s. 44. 
Praca domowa:
1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ilustrację i opisz w kilku zdaniach. 
2. Wykonaj ćwiczenia 3 i 4 na s. 46.
3. Przeprowadź wywiad/rozmowę z 2 osobami żyjącymi w sakramencie małżeństwa (mogą być rodzice). Zapytaj co zdaniem Twoich rozmówców jest najpiękniejsze i najważniejsze w małżeństwie. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Będziemy dzielić się w klasie zebranymi informacjami.

Zadania domowe na 22 stycznia – kl. VI

Religia 

Dla nieobecnych:
Przeczytaj Katechezę – “Małżeństwo jest sakramentem jedności” s. 39-40
Praca domowa
Przeczytaj wybraną historię z Pisma Świętego, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach. 
 
Język polski

Praca domowa:
Wykonaj ćwiczenia na s. 62 i 63 (Gramatyka)
 
*Przez następne kilka tygodni uczniowie będą pracować nad pracą pisemną “Historia mojej rodziny”. Na sobotnie zajęcia uczniowie proszeni są o napisanie wersji roboczej wybranej historii swojej rodziny (ci, którzy jeszcze nie napisali).
Pamiętajmy o czytaniu książek z biblioteki.
*W najbliższą sobotę (jeżeli będziemy mieli zajęcia stacjonarne) uczniowie wspólnie z licealistami wezmą udział w debacie historycznej. 

Zadania domowe na 15 stycznia – kl. VI

Religia
Zajęcia:
Omówienie Katechezy 9 “Sakramenty są skutecznymi znakami Bożej łaski”.
Osoby nieobecny:
Przeczytaj wiadomości na s. 35-37 w podręczniku.
Uzupełnij tabelkę na s. 37 oraz zadania na s. 38. Naucz się na pamięć 7 sakramentów.

Praca domowa
Przeczytaj wybraną historię biblijną i opisz ją w kilku zdaniach.
Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=21iFHgfSvWQ

 

Język polski:
Zajęcia:
Omówienie zasad pisowni wyrazów z “h” i “ch.
Powtórzenie nazw pór roki i miesięcy.
Analiza tekstu piosenki pt. “Polskie kwiaty” s. 96
Osoby nieobecne:
Proszę uzupełnić ćwiczenia: 14 s. 29, 12 i 13 s. 44 i zapamiętać pisownię wyrazów z “h” i “ch” z zadań.
Praca domowa
Ćwiczenia 11, 12, 13 s. 37, 13 s. 51-52
Obejrzyj materiał pomocniczy:
https://www.youtube.com/watch?v=H5TReS4LwVI
W wolnej chwili pośpiewaj z rodziną piosenkę “Polskie kwiaty”
https://www.youtube.com/watch?v=Xee9VlTblhs
Przez następne kilka tygodni uczniowie będa pracować nad pracą pisemną “Historia mojej rodziny”. Na najbliższe zajęcia uczniowie proszeni są o napisanie wersji roboczej wybranej historii swojej rodziny.
Pamiętajmy o czytaniu książek z biblioteki.

Zadanie domowe na 18 grudnia

Historia

13 grudnia minęła 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Porozmawiaj na ten temat z rodzicami i w 3-5 zdaniach odpowiedz na pytania: 
– czym był stan wojenny, kto go wprowadził i dlaczego?
– co działo się w Polsce podczas stanu wojennego?
– jakie było znaczenie stanu wojennego w historii Polski?

Język polski

Przeczytajcie czytanki na temat Wigilii w podręczniku:
– Amelka i Alex: “Wigilia u Boryny” (str. 58) 
– Szymon i Piotr: “Wigilia nad wodospadami Iguaçu” (str. 59-60)
– Nataniel i Gabriel: “Wigilia w ziemiańskim dworze” (str. 64)

Każdy uczeń napisze krótkie wypracowanie (ok. 5 zdań) na temat: “Jakie podobieństwa dostrzegasz w tradycjach wigilijnych opisanych w czytance i tych, które znasz z własnego domu?”

Przygotowania do Jasełek

Przećwicz czytanie swojej roli z rodzicami.

Zadanie domowe na 11 grudnia

Język polski
 
1. Gramatyka – ćwiczenia: 1 str. 16,  3 str. 19, 4 str. 20
2. Powtórz deklinację rzeczownika. W następną sobotę będzie kolejna kartkówka (proszę powtórzyć mianownik, celownik i wołacz – będziecie rozpoznawać te przypadki w tekście).
Możecie też przejrzeć sobie informacje o deklinacji w języku polskim na stronach:
https://polszczyzna.pl/przypadki-w-jezyku-polskim/ 
oraz
https://www.edziecko.pl/Junior/7,160035,25113953,przypadki-funkcje-nazwy-odmiana-jak-je-zapamietac.html
 

3. Przeczytaj materiał na temat pór roku i nazw miesięcy zimowych na stronie 74-75 podręcznika. 
 
 
Geografia
 
Przypomnij sobie i zapisz nazwy krajów sąsiadujących z Polską. Napisz jak nazywa się stolica danego kraju, jaka jest jego liczba ludności, jak nazywamy mieszkańców tych krajów, w jakim języku mówi się w tych krajach i do jakiej grupy językowej należy ten język. Naucz się rozpoznawać sąsiadów Polski na mapie.
Przykład:
Poland – Polska (stolica: Warszawa, 38 mln., Polacy, po polsku, język słowiański)
 
Religia
 
1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysują ją i opisz w kilku zdaniach.
2. Ćwiczymy kolędę “Pójdźmy wszyscy do stajenki”
https://www.youtube.com/watch?v=hSAfen6osA4