Category Archives: Klasa I

zajęcia i praca domowa 2/5/22

Religia:

Chcemy być posłuszni Bogu oraz ludziom, którzy pragną naszego dobra. str. 57-59 Do zapamiętania: posłuszeństwo, odróżniać dobro od zła. 

Praca domowa modlitwy na zaliczenie, lista str. 98

J. polski:

czerwona książka str. 34-35. nowe literki:  sz, cz

niebieska książka str. 36-37

praca domowa: 

uczniowie otrzymali 2 kartki z sylabami należy je przykleić na widocznym miejscu, aby często je widzieć i czytać (dużo trudności sprawiają uczniom nowo poznawane literki, pomocne będzie częste przypominanie)

przeczytać czytanki str. 35, 33 lub wcześniejsze czytanki – uczniowie którym najnowsze czytanki sprawiają trudności (zapisać na końcu książki)

omówić ilustrację str: 34 Co dzieje się na ilustracji? Co robi osoba znajdująca się na obrazku? Co trzyma? Co widzisz na zdjęciach z albumu? Jak wyglądają osoby znajdujące się na obrazku i zdjęciach? 

biała książka str. 34 tylko ćwiczenie na górze strony (szyszka i czapka), str. 35 ( 2 razy każdy wyraz )

 

zajęcia i praca domowa 1-29-22

Religia:

Małżeństwo jest sakramentem. str. 52-53

słowa do zapamiętania: małżeństwo, sakrament małżeństwa, żona, mąż, małżonkowie

J. polski:

czerwona książka str. 32-33. nowe literki:  j, f

niebieska książka str. 34-35

praca domowa: 

czerwona książka str. 32 sylaby i wyrazy nad ilustracją przeczytać, napisać na pojedynczych kartkach, przykleić w widocznym miejscu, aby często je widzieć i czytać (dużo trudności sprawiają uczniom te literki, pomocne będzie częste przypominanie)

przeczytać czytanki str. 33, 31 lub wcześniejsze czytanki jeśli te sprawiają trudności (zapisać na końcu książki)

omówić ilustrację str: 32 Co dzieje się na ilustracji? Co robią osoby znajdujące się na obrazku? Co znajduje się na stole? Poszukaj gdzie są farby na obrazku? Wymień jak najwięcej przedmiotów znajdujących się na obrazku.

biała książka str. 32 tylko ćwiczenie górze strony (jabłko i flaga), str. 33 ( 2 razy każdy wyraz )

zajęcia i praca domowa 1/22/22

Religia

książka str. 49-51

Kapłan to osoba poświęcona Bogu przez sakrament kapłaństwa.

Do zapamiętania: powołanie, sakrament kapłaństwa, święcenia kapłańskie, ksiądz-kapłan

praca domowa:

pokolorować obrazek Potop-i-arka-Noego_kolorowanka-II 

modlitwy na zaliczenie str. 98

J. polski:

czerwona książka str. 30-31. nowe literki:  ą, ę

niebieska książka str. 32-33

praca domowa: 

czerwona książka str. 30 sylaby i wyrazy nad ilustracją przeczytać, napisać na pojedynczych kartkach, przykleić w widocznym miejscu, aby często je widzieć i czytać (dużo trudności sprawiają uczniom te literki, pomocne będzie częste przypominanie)

przeczytać czytanki str. 31, 29 lub wcześniejsze czytanki jeśli te sprawiają trudności (zapisać na końcu książki)

omówić ilustrację str: 30 Jakie zwierzęta znajdują się  na ilustracji? Co robi dziewczynka, mama i tata? Jakie przedmioty widzisz na obrazku? Jak ubrani są dziewczynka, mama i tata? Policz zwierzęta na obrazku? Wymień kolory jakie widzisz na obrazku.

biała książka str. 30 tylko ćwiczenie na dole strony, str. 31 ( 2 razy każdy wyraz )

 

Rozkład zajęć i praca domowa 1/15/22

Religia str. 46-48

Kościół jest miejscem świętym. Do zapamiętania: ołtarz, tabernakulum, wieczna lampka, paschał, chrzcielnica, stacje drogi krzyżowej, woda święcona, figury świętych

Praca domowa: modlitwy na pamięć na zaliczenie, spis str. 98. Najłatwiej nauczyć się przez codzienne odmawianie.

j. polski

Czerwona książka str. 28-29

Praca domowa: przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 28 i przepisać je do zeszytu.

Opowiedzieć co widać na obrazku: Kto siedzi przy stole? Dlaczego babcia wyciera łzy? Co robi tata? Jak to pora dnia? Z jakiej okazji wszyscy spotkali się przy stole? Co znajduje się na wigilijnym stole? Które z tych potraw ci smakują?

Przeczytać czytanki ze str. 29, 27, zapisać na kartce # stron.

Biała książka str. 29

 

Niebieska książka str. 30, 31. Zwrócić uwagę na pisownię wyrazów: herbata, choinka, ucho, helikopter, mucha, hełm

Plan lekcji i praca domowa 1/8/2022

Religia: Jezus pozostał z nami w sakramencie eucharystii. Książka str. 43-45

Słowa do zapamiętania: Ofiara, liturgia mszy świętej

Praca domowa: Na pamięć: Baranku Boży 

J. polski:

czerwona książka: str. 26, 27

niebieska książka: str. 28 uzupełnić

Praca domowa: czerwona książka: przeczytać czytanki str, 27, 25 ( zapisać przeczytane str. na kartce wklejonej na końcu książki), omówić ilustracje str. 26 Jaka jest pogoda? Dlaczego biegnie Zuza i pies? Jak ubrana jest Zuza? Jak wygląda piesek? Co widać na ilustracji?

biała książka: uzupełnić str. 26, 27 

 

 

Praca domowa 12/11/21

Religia

Modlitwy na pamięć. Lista modlitw znajduje się na str. 98

J. polski

Czerwona książka przeczytać czytanki str.25, 23, zapisać przeczytane strony na końcu książki.

Biała książka uzupełnić str. 25, trzy razy każdy wyraz, starannie.

Niebieska książka str. 27 ćw, 6

Piosenka na Jasełka https://youtu.be/tL6SaMXfrLs     

Za tydzień uczniowie nie potrzebują przynosić książek.

Praca domowa 12/4/21

J. polski:

Nie ma pisemnej pracy domowej, tylko czytanie, wypowiedz ustna i ćwiczenie pastorałki.

Przeczytac czytanki ze str. 23 i 21 (zapisać na karce na końcu czerwonej książki).

Wypowiedz ustna: omówić jak wyglądają przygotowania do Świat w twoim domu.

Na przedniej okładce książki od religii wklejona została kartka z baaaaaardzo krótkim tekstem pastorałki na pamięć.🎶🎄 “Wołek i osiołek” – Kolędy Wielu Pokoleń (PROMYCZKI DOBRA) [HQ] – YouTube 

praca domowa 11/20/21

J. polski:

W tym tygodniu nie ma pisemnej pracy domowej. Na kolejnych zajęciach 4-go grudnia odbędzie się Pasowanie na ucznia, godz. 12:00 zapraszamy rodziców i rodzeństwo, stroje uroczyste.

Na pamięć tekst wklejony na przedniej okładce w niebieskiej książce, tekst piosenki: Pierwszoklasista – piosenka z tekstem – YouTube  

oraz na pamięć tekst pastorałki : 🎶🎄 “Wołek i osiołek” – Kolędy Wielu Pokoleń (PROMYCZKI DOBRA) [HQ] – YouTube

Refren:   Wołek, wołek, wołek i osiołek
Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence mróz
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (x2)


Trzech królów magów                             Martina


Czterech ewangelistów                            David


Pięć przykazań kościelnych                     Simon

  
Sześć stągwi kamiennych                        Gabi

  
Siedem Sakramentów                              Claudia


Osiem błogosławieństw                           Szymon


Dziewięć Chórów Anielskich                   Nicolette


Dziesięć Przykazań Bożych                     Alan

 

 

praca domowa 11/13/21

J. polski:

Biała książka uzupełnić str. 21 (ominąć pisanie literki “C, c”), str. 20 dla chętnych

Czerwona książka: przeczytać czytankę ze str. 21 oraz dwie inne z zadanych wcześniej, zapisać na kartce na końcu książki wszystkie przeczytane czytanki. Przepisać do zeszytu sylaby znajdujące się nad obrazkiem str. 20.

Poćwiczyć tekst piosenki na Pasowanie: https://www.youtube.com/watch?v=Gznygiq6qY4&t=2s oraz zadany tekst, który znajduje się na wewnętrznej okładce niebieskiej książki.

 

plan lekcji, praca domowa 11/6/21

Religia: Święci uczą nas dobroci i modlitwy. str. 21-23

Praca domowa: modlitwy na zaliczenie. Najskuteczniejszą metodą nauki modlitw jest codzienne odmawianie razem wieczorem.

J. polski:

Poznajemy literkę: B, N

czerwona książka str. 18-19, niebieska książka str. 20-21

Praca domowa:

ćwiczenie ustne: opowiedzieć własnymi słowami bajkę Kot w Butach (poniżej)

biała książka uzupełnić str. 18-19

czerwona ksiązka przeczytać czytankę str. 19 oraz 2 wybrane z poprzednich lekcji ( zapisać przeczytane czytanki na kartce wklejonej na tylnej okładce czerwonej książki)

nauczyć się na pamięć wklejonego na przednią okładkę niebieskiej książki tekstu

przypomnieć sobie piosenkę’ Pierwszoklasista

https://www.youtube.com/watch?v=Gznygiq6qY4