All posts by nauczyciel

Zadanie domowe na 7 maja – klasa VI

Religia
Przeczytaj fragment Pisma Świętego z Księgi Wyjścia na s. 76 w podręczniku.
Wykonaj zadanie domowe na s. 78 (narysuj komiks)

Język polski
Dla nieobecnych: upewnij się, że zrobiłeś zadania domowe na poprzednie zajęcia. W podręczniku do gramatyki przeczytaj i zrób zadania z lekcji 12, str. 104-110.

Dla wszystkich:
1. Ortografia: ćwiczenia na str. 103, 112-113 i 123-124 (pisownia wyrazów z “rz” i “ż” – na lekcji będziecie je powtarzać i zrobimy kartkówkę!)
2. Gramatyka: lekcja 14, ćwiczenia 1-4 na str. 114-117.

Historia
Dla nieobecnych: przeczytaj lekcję 9 w podręczniku z historii, str. 93-99.
Dla wszystkich:  
Na podstawie lekcji 9 w podręczniku (a dla chętnych również materiałów dodatkowych), opisz w 1-2 zdaniach w każdym z poniższych punktów, jakie zmiany wprowadziła Konstytucja 3 Maja w:
a) Ustroju politycznym Rzeczypospolitej (z jakiej monarchii na jaką)
b) Organizacji i podziale władzy w państwie (jakie były organy i zakres ich władzy przed i po konstytucji) 
c) Sposobie podejmowania decyzji przez władzę ustawodawczą (Sejm i Senat)
d) Prawach poszczególnych grup społecznych (np. szlachty, mieszczaństwa, chłopów)
Jak uważasz, który ustrój był lepszy – demokracji szlacheckiej z połowy XVIII w. czy po Konstytucji 3 Maja? Dlaczego tak myślisz?

Zadanie domowe na 7 maja – klasa II

Religia:

Nabożeństwo przygotowujące do I Spowiedzi Świętej. Sakrament Pojednania i Pokuty.

Filmik o Eucharystii przed I Komunią Świętą.

– Zrób piękną laurkę dla Jezusa, bo On tak bardzo Cię kocha.

 

Język polski:

podręcznik część 2, str. 167-168.

– Czytaj przynajmniej dwa razy w tygodniu po 20 minut.

Praca domowa na 7 maja

PRZEBIEG DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ

Religia: Jezus daje nam chrzest. Rozmawialiśmy o znaczeniu wody w życiu człowieka oraz o znaczeniu chrztu św. w życiu chrześcijanina. (Książka str. 42-43.) 

J. polski: Dzisiejsze zajęcia odbywały się w atmosferze świąt majowych. Dzieci śpiewały hymn narodowy oraz malowały polskie symbole narodowe. Poznały też różne zawody przy okazji rozmawiania na temat święta pracy. Nowo-poznane litery to “ł” oraz “sz”. (Książka str. 92-97) Dla nieobecnych w szkole załączam filmik edukacyjny pt.:”Święta majowe”.

PRACA DOMOWA

Religia: Proszę pokazać dzieciom zdjęcia z ich chrztu św. i przypomnieć jego datę. 

J. polski: 

  • naucz się czytać czytankę oraz sylaby str. 97
  • powtórz słówka str. 95
  • ćw. 3 i 4 str. 99
  • w zeszycia: proszę dokończyć pisanie wyrazów z literą “sz”

 

 

Zadanie domowe na 7 maja

Religia:

Kościół Chrystusowy jest jeden, święty i powszechny. Str. 108. 

Zadanie domowe:  uzupełnij str. 111 ( dolna część strony dotycząca imion Apostołów). 

Jezyk polski:

Ćwiczenia str. 133-135. 

Rozmowa i film na temat dnia flagi  https://www.youtube.com/watch?v=Xr9CiG-lmog&t=2s i Dnia Konstytucji 3 Maja. https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=XZrrh-6Ri-Q&feature=emb_logo

 

Czytanka “Dobry nos pana Jana” str. 139. Przybliżenie postaci Jana Matejki i St. Wyspiańskiego

 

Praca domowa : Wybierz jeden temat i opisz go w zeszycie: 

  1. Po co nam konstytucja?  Pomoze Ci w tym ponizszy film  https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs&t=1s

    lub

  1. W pracowni mistrza Matejki. Poszukaj w internecie kilka faktów z życia Jana Matejki i zapisz je w zeszycie. 

zajęcia i praca domowa 4/30/22

Religia:

Jezus w swym nauczaniu posługiwał się opowiadaniami. s.83-85

Praca domowa: na pamięć modlitwy s. 98 oraz Dziesięć Przykazań Bożych 

J. polski

czerwona książka s. 50-51

niebieska książka s. 52-53

Praca domowa: 

Przeczytać s. 51 trzy razy (dla uczniów mający trudności z czytaniem czytanka s. 33, 34 po 2 razy) 

czerwona książka, s. 50 omówić ilustrację, co się na niej znajduje, wymień kolory jakie widzisz na ilustracji i jakie przedmioty są w tych kolorach, co robi babcia i wnuczek?

czerwona książka s. 50 przeczytać i przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

biała książka s. 49

Dla chętnych piosenka na pamięć

https://www.youtube.com/watch?v=theV7DbihP4

Zadanie domowe 4/23/2022

Religia:  Prosze wybrac dowolne miejsce kultu Maryjnego na swiecie i je opisac.

Jezyk polski:  Nauczyc sie slowek: Ziemia, Planeta, Srodowisko, Dom, Smieci, Segregowac Smieci, Oszczedzac prad, Oszczedzac wode, Oszczedzac papier.  Oraz wykonac cwiczenie 1,2.

Grupa 2 (Alex, Daniel, Sebastian oraz Zosia) cw. 3

Zadanie domowe na 30 kwietnia – klasa VI

Religia
Przeczytaj fragment Listu do Hebrajczyków na s. 73 w podręczniku.

Język polski

Dla nieobecnych: przeczytaj materiał z lekcji 11 w podręczniku gramatyki i zrób ćwiczenia na str. 94-98; podręcznik, str. 111-114.

Dla wszystkich:
1) Gramatyka – ćwiczenia 8-14 na str. 99-102
2) Podręcznik – materiał na stronie 115 i 118-119

Historia

Dla nieobecnych: przeczytaj lekcję 7 w podręczniku z historii, str. 74-79.

Wyobraź sobie, że jesteś uczniem Stanisława Konarskiego w Collegium Nobilium. Napisz kilka zdań (do pół strony) na temat reform, które proponowałbyś przeprowadzić w Rzeczypospolitej (mogą to być reformy polityczne, wojskowe, systemu edukacji itp.). Opisz proponowane reformy, przyczyny, dla których warto je wprowadzić, i przewidywane z nich korzyści. Przedstawimy te reformy na lekcji w najbliższą sobotę na udawanym obiedzie czwartkowym u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Zadanie domowe na 30 kwietnia – klasa II

Religia:

Powtórzenie wiadomości przed I Spowiedzią i I Komunią Św.

Poproś swojego Anioła Stróża o dobre przeżycie Pierwszej Spowiedzi Św. i Dnia Pierwszej Komunii Św.

 

Język polski:

podręcznik część 2, str. 131-137.

Czytaj przynajmniej dwa razy w tygodniu po 20 minut.