praca domowa na 4/27

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 44 oraz czytanki ze str.  41, 43, 45

Biała książka

uzupełnić str. 42 i 43 (litery, wyrazy przepisać 2 razy)

Religia: kolejna modlitwa na pamięć:  Dziesięć Przykazań Bożych

 (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim mogą zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach: niebieska książka str. 48, 49

Piosenka do ćwiczenia:

https://www.youtube.com/watch?v=L4V3q_S79zE

https://www.youtube.com/watch?v=b297ta4fS-s