Zadanie domowe na 23 marca

Religia

  • str. 65 – znajdź w Ewangelii Św. Łukasza tytuły trzech innych przypowieści
  • zaliczmy modlitwy ze strony 113

J. polski

  • str. 138-139 
  • proszę aby dzieci znały na pamięć swoje role, apel oraz śniadanie wielkanocne już za tydzień o godzinie 11:30
  • proszę aby dzieci, które mówią o śmierci Jezusa (Nicloette, Amelia, Martina, Gabrysia, Adella, David, Szymon, Alan) ubrane były na ciemno, pozostałe dzieci (Simon, Claudia, Julia)-świątecznie, kolorowo
  • czytamy po polsku 2X w tygodniu po 20 minut