Zadanie domowe na 9 marca

Religia

  • zaliczamy modlitwy ze strony 113
  • str. 60 obok drogi Abrahama wpisz trzy słowa, które prowadziły go do ziemi obiecanej.

j. polski

Role dla nieobecnych

Nicolette – Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba.

Martina – Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej, Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej.

Claudia- Dużo jajek kolorowych, Świat wesołych oraz zdrowych. 

Pamietajmy ze 9 marca uczniowie przychodzą na zajęcia w barwach biało-czerwonych !!