praca domowa na 2/24

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać czytanki ze str.  27,  29,  31

str. 30 opowiedzieć co widzisz na obrazku

str. 30 przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

Biała książka

uzupełnić str. 28 i 29 (litery, wyrazy przepisać 3 razy)

Religia: kolejna modlitwa na pamięć:  Akt Miłośc, Akt Skruchyi i Baranku Boży

Na pamięć: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wieczny Odpoczynek (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim mogą zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach: niebieska książka str. 32, 33

*Przynieść na zajęcia: kartkę z literka C , E , Ą

( kartki były rozdawane na zajęciach) , dry erase marker do pisania na białej tabliczce (tabliczki mamy w szkole). 

Gra do ćwiczenia słówek: https://babadum.com       

wcisnąć PLAY, wybrać polską flagę w prawym dolnym rogu.