Praca domowa 10/02/2024

PRACA  DOMOWA   10/02/2024

1.RELIGIA- 1.”Bóg mówi do mnie w słowach Pisma Świętego”, str.56 .
-uzupełnić ćwiczenia: 1/str. 36;   1-3/str.:57-58,
-nauczyć się na pamięć  trzech tytułów, pierwszych ksiąg Starego Testamentu.
-zapamiętać kto napisał Ewangelie.

2.JĘZYK  POLSKI -literatura–Jan Kochanowski, „Na lipę”, str.119.
-wykonać ćwiczenia: 2/str.118;  1 i 7/str.:119-120.

-PRZYPOMNIENIE !
NA  PAMIĘĆ – na 24 lutego, jeden z niżej wymienionych wierszy:
Jan Kochanowski, „Na lipę”, str.:119,
Ignacy Krasicki, „Kruk i lis”, str.137,
Juliusz Słowacki, „W pamiętniku Zofii Bobrówny” (dwie zwrotki), str. 149.

3.JĘZYK  POLSKI –gramatyka-„Przesyłam Ci pozdrowienia”, str.123.
-uzupełnić ćwiczenia: 3-6/str.124-125.

4.GEOGRAFIA-„Przeszłość geologiczna obszaru Polski”, str.:19-24.
-Obejrzeć filmy:
„7 klasa – Przeszłość geologiczna Polski”.
https://www.youtube.com/watch?v=euDdUvjcGsk&t=2s

„7 klasa – Zlodowacenia na obszarze Polski cz.1”
https://www.youtube.com/watch?v=UpwVnHnG-i0

-przygotować się do opowiedzenia obejrzanych i przeczytanych informacji, na temat przeszłości geologicznej obszaru Polski (10-12 zdań).