Praca domowa 27/01/2024

PRACA DOMOWA 27/01/2024

1.Historia- prezentacja ustna (nie czytamy ! ), str.8-54.
-opowiedzieć w 10-12 zdaniach, materiał z historii, przeanalizowany w I półroczu.
W wypowiedzi uwzględnić poniższe wydarzenia, z datami i nazwiskami:

a:wydarzenie rozpoczynające naukę historii, str.8,
b:powstanie „Mazurka Dąbrowskiego”, str.9,
c:powstanie listopadowe, str.:27-30,
d:powstanie styczniowe, str.33-34,
e:emigracja po powstaniach, wymienić nazwiska sławnych Polaków i ich dzieła, str.38-42,
f:sytuacja Polaków pod zaborami, str.: 47-54,
g:historia dzieci z Wrześni, str.48-49,
h:historia Michała Drzymały, str.50.

2.JĘZYK POLSKI
-dla chętnych – ćwiczenia: 7-8/str.:100-101.

3.JĘZYK POLSKI –gramatyka: „Ludzie ogłoszenia piszą”, str.:93-96.
-wykonać ćwiczenia: 3-5/str.:95-96.