Zadanie domowe na 3 lutego

Religia  

Kim był mój święty patron? Odszukaj informacji dotyczących twojego imienia; napisz kilka zdań jakiego świętego nosisz imię .

Historia

Spotkanie z księdzem Jackiem poświęcone Rodzinie Ulmów. Bardzo proszę napisz notatkę ze spotkania . Kim była rodzina Ulmów, gdzie mieszkali , w jakim czasie żyli, o czym świadczy ich postawa wobec ludzi w potrzebie , kiedy zostali wyniesieni na ołtarze – ogłoszeni błogosławionymi ?

J. polskie

Przygotuj się do dyktanda, przepisz dyktando do zeszytu 3 razy str. 76, ćw. 8

Geografia

Zadanie domowe str.33, ćw. 1,2,3,4 .
Kartki zostały rozdane w klasie , dla nieobecnych materiał znajduje się poniżej. 
Przypominam o czytaniu w języku polskim dwa razy w tygodniu po 20 min.