praca domowa na 1/27/24

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać czytanki ze str.  23 x1 i 25×1

str. 24 opowiedzieć co widzisz na obrazku

str. 24 przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

Biała ksiażka

uzupełnić str. 22 i 23 (wyrazy x3)

Religia: kolejna modlitwa:  Akt Miłości

Na pamięć: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wieczny Odpoczynek (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim moga uczyć się po angielsku. 

Dla nieobecnych na zajęciach niebieska ksiażka str. 26, 27

*Przynieść na zajęcia: różowa kartkę z literka C (kartkę uczniowie otrzymali na zajęciach) , dry erase marker do pisania na białej tabliczce (tabliczki mamy w szkole).