Praca domowa z 13 stycznia

1. Czytanka – proszę do szkoły przynieść niebieską książkę:

Nauczyć się czytać czytankę na stronach 87-88 (niebieska książka) i odpowiedzieć na pytania pod czytanką

2. Ćwiczenia:

Dokończyć strony 36-43 (żółta książka)

3. Sprawdzian:

Przygotować się do sprawdzianu z dni tygodnia (sprawdzian będzie 20 stycznia) i miesięcy (sprawdzian będzie 3 lutego) – trzeba będzie napisać z pamięci dni i miesiące w kolejności, pamiętając też o poprawnej pisowni.

pomocne piosenki: dni – https://www.youtube.com/watch?v=888XGKjqN6k

miesiące – https://www.youtube.com/watch?v=vf-3TNqMCuU