Praca domowa 09/12/2023

PRACA DOMOWA 09/12/2023

1.RELIGIA
-przeczytać tekst: „Maryja patronką Ameryki-Uroczystość Niepokalanego Poczęcia i Matki Bożej z Guadelupe”, str.155-156.
-wykonać ćwiczenie 1/str.157.

2.JĘZYK POLSKI-gramatyka
-wykonać ćwiczenia (druk z ćwiczeniami wysłany mailem).
Uczniowie obecni na zajęciach otrzymali druki na lekcji.

3.HISTORIA
-przygotować się do poprawy sprawdzianu z historii, według przesłanego wzoru (druk przesłany mailem).
W poleceniu 4 należy napisać pełne daty (dzień, miesiąc i rok), z wyjątkiem daty Chrztu Polski-wystarczy napisać rok.

Ważne !

Na następne zajęcia poproszę, o przyniesienie książek z języka polskiego i z religii. 
Jeżeli ktoś ma zaległe prace domowe, które były do wykonania na kartkach również poproszę o przyniesienie.

Praca domowa zadana z języka polskiego w dniu dzisiejszym, może być przyniesiona na pierwsze zajęcia po Nowym Roku. Sprawdzian z historii-poprawa również będzie w tym dniu.