Praca domowa 11/11/2023

PRACA DOMOWA 11/11/2023

1.RELIGIA-„Dary Ducha Świętego-mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.”, str.:28-30.
-na podstawie przeczytanego tekstu wykonać ćwiczenia: 1-2/str.31.

2.HISTORIA, str. 27-34.
-napisać kilka zdań porównawczych (na kartce), dot. powstania listopadowego i styczniowego: różnice (3 zdania) i podobieństwa ( 3 zdania), str.:27-34.
-zapamiętać datę: styczeń 1863 r.-wybuch powstania styczniowego.

3.JĘZYK POLSKI-„Mam zaszczyt zaprosić… , str.21-26.
-wykonać po jednym przykładzie, z każdego ćwiczenia: 2-6/str.:23-26.
Chętni mogą wykonać całe ćwiczenia.

4.Obejrzeć film: “Historia odzyskania niepodległości przez Polskę.” (link przesłany mailem)