Praca domowa 28/10/2023

PRACA DOMOWA   28/10/2023

1.KONCERT z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGłOŚCI POLSKI – 11 listopada (tekst piosenki i link z z muzyką przesłany mailem)

-poproszę o nauczenie się na pamięć:

    chłopcy -pierwszą zwrotkę,

   dziewczynki – trzecią (ostatnią zwrotkę).

2.Historia

-przeczytać temat: “Walka Polaków o niepodległość- powstanie listopadowe i powstanie styczniowe”, str.27-32.

-na podstawie tematu: “Królestwo Polskie, czyli Polska na łasce cara.”, str.:19-23,

wykonać ćwiczenia: 1-6, str.:24-26.

UWAGA !

! -Pracę domową z historii proszę wykonać na kartce. Nie przyjmuję prac domowych wykonanych w książce (zdjęcia tekstu i ćwiczeń z historii przesłane mailem)

3.RELIGIA

-przeczytać temat:”Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej -Bierzmowanie”, str.:18-22.

-wykonać “Zadanie domowe.”, str.22.