Praca domowa 14/10/2023

PRACA   DOMOWA     14/10/2023

1.JĘZYK  POLSKI
-przeczytać opowiadanie: „Lekcja Anielki”, str: 48-49.
-wykonać ćwiczenia: I-II/ str. 49.
-wykonać polecenie 7 / str.: 50 (Uporządkuj podane fragmenty zgodnie z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu: „Lekcja Anielki”.)

2.RELIGIA
-wykonać ćwiczenia: 1-2/str. 12.
-przypomnieć Tajemnice Różańcowe: Część I Radosna, str. 178.