Praca domowa z 23 września

  1. Język polski: skończyć ćwiczenia przerobione na lekcji, czyli od strony 1 do 11, ćwiczenia od 1 do 12 włącznie.