Category Archives: Zerówka

Praca domowa na 20 listopada

Przebieg dzisiejszych zajęć

Religia: Maryja Matka Jezusa. Dzieci poznały życie i drogę do świętości Juana Diego oraz różne wizerunki Matki Bożej. Książka str. 14-15 

J. polski: Rozmawialiśmy o znaczeniu Święta Niepodległości (zobacz załączony film). Dzieci poznały literę “y” oraz cyfry 9 i 10. (książka str. 77-81)

PRACA DOMOWA

Religia: Pokoloruj wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Ksero jest w folderze. 

J. polski: ćw. 1, 2, 3 str. 82 oraz ćw. 5 str. 83

Praca domowa na 13 listopada

Przebieg dzisiejszych zajęć.

Religia: Dzisiejsze zajęcia były na temat zwiastowanie NMP. Rozmawialiśmy o życiu i obowiązkach Maryi. Książka str. 12-13

J. polski: Dzieci uczyły się stosunków przestrzennych: w, nad, pod, obok, na. Poznały też literę “U” oraz nazwy miesięcy. Książka str. 68-75

PRACA DOMOWA

Religia: ćw. 2 i 3 str. 13

J. polski: ćw. 5 str. 70, ćw. 1 str. 74-75 

oraz dla chętnych ćw. 9 str. 72 

Uwag: proszę w sobotę 13 listopada ubrać się w barwy narodowe. 

 

 

 

Praca domowa na 6 listopada

Przebieg dzisiejszych zajęć:

Religia: Rozmawialiśmy na temat święta Wszystkich Świętych i o Dniu Zadusznym. Książka str. 60-61

J. polski: Powtarzaliśmy poznane do tej pory litery oraz dni tygodnia. Dzieci poznały literę “O”. Ćwiczyliśmy rozpoznawanie prawej i lewej ręki, strony itd. Książka str. 58-67

PRACA DOMOWA

Religia: Proszę pomodlić się za zmarłych. Pokoloruj obrazek przedstawiający rodzinę odwiedzającą groby. (Ksero jest w folderze albo w książce do religii.)

J. polski: ćw. 1 str. 65-66 oraz 8 str. 61

Dla chętnych: ćw. 4 str. 60 oraz 11 str. 62

 

 

 

Praca domowa na 30 październik

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Religia: Człowiek został stworzony a wzór i podobieństwo Boga. Dyskutowaliśmy na temat podobieństw pomiędzy przedmiotami, a następnie pomiędzy ludźmi. 

J. polski: Dzieci poznały literę “i”, “ń” oraz dni tygodnia. Rozmawialiśmy na temat jesieni powtarzając przy okazji kolory, pory roku oraz rodzaje pogody.

 PRACA DOMOWA

Religia: Przeczytaj zdanie w zielonej ramce na str. 9 i porozmawiaj z rodzicami co ono znaczy. Ciekawe co dzieci zapamiętały z lekcji. 😉

J. polski: 

  • dokończ pisanie po śladzie wyrazów z literą “ń”
  • ćw. 1 str. 56-57
  • dla chętnych: ćw. 3 i 4 str. 52

 

Praca domowa na 23 października

Religia

Rozmawialiśmy o znaczeniu Pisma Świętego. Czytaliśmy fragment o wygnaniu Adama i Ewy z raju. 

J. polski

Dzieci poznały literę “e” i “ę”. Uczyły się również przeciwieństw: duży-mały, biały-czarny itp. Powtarzały nazwy kolorów, pór roku oraz śpiewały alfabet. Mieliśmy kilka gier i zabaw związanych z 7 Polonijnym Dniem Dwujęzyczności. 

Praca domowa

Religia: Proszę przeczytać wybrany fragment z Biblii dla dzieci. 

J. polski: ćw. 1 str. 48 oraz ćw. 2 str. 49 

W zeszycie proszę dokończyć pisanie po śladzie wyrazów z literą “ę”. 

https://www.youtube.com/watch?v=hPIild_cMlg

 

 

Praca domowa na 16 października

Religia: Proszę przynajmniej raz w tym tygodniu pomodlić się z dziećmi odmawiając różaniec. 

J. polski: ćw. 1 str. 38-39

W zeszycie: Proszę dokończyć pisanie po śladzie wyrazów z literą: “ą” 

Przypominam, że Bal Wszystkich Świętych odbędzie się 30 października.  Niektóre dzieci już wiedzą jakim świętym chciałyby zostać. 

Przypominam o czytaniu po polsku przynajmniej 2 razy w tygodniu po 20 minut. 

Praca domowa na 9 października

OPIS DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ:

Religia: Rozmawialiśmy o stworzeniu świata. Czytaliśmy fragment biblii dla dzieci o stworzeniu Adama i Ewy. 

J. polski: Na języku polskim dzieci poznały nazwy figur geometrycznych oraz pierwsze liczby. Zamiast pisania w zeszycie dzieci pisały po śladzie pracując nad projektem “Buduję dom”. Powtarzaliśmy nazwy pór roku oraz małymi krokami uczymy się nazw miesięcy. Dzieci wypożyczyły dzisiaj książki z naszej szkolnej biblioteki. 

PRACA DOMOWA:

Religia: Pokoloruj ksero przedstawiające stworzenie świata. Zachęcam również do odmawiania z dziećmi różańca św. w miesiącu październiku. 

J. polski: ćw. 1, 2, 3 str. 28-29 Mam nadzieję, że książki wypożyczone z biblioteki będą miłą lekturą w tym tygodniu. 

Praca domowa na 2 października

Opis dzisiejszych zajęć:

Religia: Rozmawialiśmy o tym jak możemy poznawać Pana Boga. Książka str. 2-3

J. polski: Powtarzaliśmy i utrwalaliśmy nazwy kolorów. Zwracaliśmy uwagę na poprawną formę nazw kolorów w zdaniach. np. “W koszyczku niosę czerwone jabłko, zieloną gruszkę, żółtą cytrynę itp. W książce dzieci robiły różne ćwiczenia w pisaniu po śladzie. Zaczęliśmy rownież naukę pór roku, co też będziemy powtarzać przez cały rok. Dzieci dostały swoje pierwsze zeszyty! Postaramy się na każdej lekcji napisać chociaż jedno, krótkie zdanie i narysować do tego ilustrację. Efekty naszej systematycznej pracy, bedą widoczne dopiero za jakiś czas. Obiecuję! 😉  

Książka: str. 14-19 

Praca domowa: 

Religia: Proszę odmawiać z dziećmi modlitwę poranna i wieczorną, np. Aniele Boży. Zwracamy uwagę na poprawne wykonywanie znaku Krzyża św. 

J. polski: ćw. 1 str. 20 oraz dla chętnych ćw. 2 str. 21

Praca domowa na 25 września

Przebieg zajęć 18 września

Na początku zajęć rozmawialiśmy o wakacjach, uczyliśmy się zasad poprawnego zachowania się w szkole oraz przypomnieliśmy sobie formy grzecznościowe. 

Religia: Uczyliśmy się poprawnego wykonywania znaku krzyża św. Śpiewaliśmy piosenkę z pokazywaniem: “Gdy Pan Jezus był malutki”. Czytaliśmy fragment Pisma św. dla dzieci o tym, jak świat wyglądał przed stworzeniem świata. 

J. polski: Dzieci dostały podręczniki. Rozmawialiśmy o rzeczach, które potrzebne są w szkole. Poznawaliśmy i utrwalaliśmy słownictwo z zakresu przyborów szkolnych. 

Praca domowa

Religia: Proszę ćwiczyć poprawne wykonywanie znaku krzyża. 

J. polski: ćw. 4 str. 13