Category Archives: Klasa III

6 listopad 2021

Religia 

Temat 7. Sakramenty uzdrowienia i sakramenty służby wspólnocie.

Zadanie domowe

strona 26, znajdź 11 szczegółów różniących dwa rysunki

J. polski

Temat 8. Dlaczego w Krakowie słychać hejnał?

ćw. 1-6

liczebniki- ćw. 11, 12,13,16

Zadanie domowe

 • str. 87 i 88
 • przygotować się do dyktanda ( polskie cyfry od 1 do 20)
 • za tydzień ubieramy się na biało-czerwono !

Dla chętnych- ćw. 7-10 oraz 14,15, 17, 18 i 19

30 październik 2021

Religia

Temat 9. Wierzymy w świętych obcowanie.

Zadanie domowe

str. 33, pomarańczowa ramka- Jakimi słowami możesz modlić się za dusze przebywające w czyśćcu.

J. polski

Temat 7. Pamięć o tych, którzy odeszli.

ćw. 1-4 str 67

Zadanie domowe

-str. 75 ćw. 20

-str. 76

-przygotować sie do dyktanda – pamięć, święty, listopad, wspomnienia, cmentarz, grób, świeczka

-dla chętnych . Przeprowadź wywiad z rodzicami na temat Dnia Wszystkich Świętych w Polsce, jak wspominają ten dzień. Zapisz w zeszycie w kilku zdaniach. 

23 październik 2021

Religia

Temat 6. Sakramenty to znaki Bożej łaski.  Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie.

Zadanie domowe

Strona 21. Pomarańczowa ramka u góry strony. Spośród podanych propozycji wykreśl te, króre NIE są darami Ducha Świętego.

J. polski

Temat 6. Bohater Polski i Ameryki. Tadeusz Kościuszko.

-str. 53- 58. ćwiczenia 1-5 oraz 7

– rzeczownik, ćwiczeania 8-15

Zadanie domowe

 • strona 61 ćw. 16 
 • strona 65, w podpunkcie nr.1 nauczyć się czytać biografię (str. 55) lub wiersz (str. 57)
 • przygotować się do dyktanda – bohater, rycerz, odważny, walczyć, pomnik, wolność, przysięga)
 • DLA CHĘTNYCH- ćwiczenie 21 strona 63

 

16 październik 2021

Religia

Temat 4.  Bóg jest jak sędzia, który sądzi nas z wypełniania przykazań.

Zadanie domowe

Str. 12 . Podaj dwa przykłady, kiedy “my odpuszczmy naszym winowajcom”.

Język polski

Temat 5. Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

ćwiczenia 1-5

Hymn Polski, “Mazurek Dąbrowskiego” – ćw. 14-16

Zadanie domowe

 • str. 52 z wyjątkiem podpunktu 1
 • przygotować się do dyktanda, pierwsza zwrotka hymnu, str. 48
 • Dla chętnych- ćw. 6-13 na stronach 44-47 

 

9 październik 2021

Religia

Temat 3 . Bóg pragnie naszej miłości jako odpowiedzi na Jego miłość.

 

Zadanie domowe

strona 10, uzypełnić alfabet (przynajmniej 5 literek)

Język polski

Temat 4. Jak powstała Polska?- legenda

 • “Legenda o Czechu, Lechu i Rusie” – ćwiczenia 1-11
 • czasownik- ćwiczenia 16-18

Zadanie domowe

strona 40 ćw. 22 i 23

strona 41

Przygotować sie do dyktanda : orzeł, szybko, drzewo, bracia, biały, legenda, państwo

2 październik 2021

Religia

Temat 5. Różaniec jest modlitwą rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi.

 • jak modlić się na różańcu
 • tajemnice różańca

Zadanie domowe

 • strona 18 – uzupełnij brakujące tajemnice różańca
 • dla chętnych, pokolorować różaniec (kartka rozdana na lekcji)
 • proszę pamiętać o zaliczaniu modliw ze strony 118 (z wyjątkiem tajemnic różańca)

J. Polski

Temat: Świat w kolorach- jesień.

 • wiersz “Jesień” i jego interpretcja- ćw. 1-8
 • ćw. 10 i 11

Zadanie domowe

 • strona 32- z wyjątkiem podpunktu 3
 • przygotować się do dyktanda – wyrazy: jesień, gruszka, jabłko, październik, liście, orzech, słodki
 • Spójrz na rysunek Pani Jesieni na stronie 24 i opisz ją w 3 zdaniach w zeszycie (np. Pani jesień jest… W dłoni trzyma … Jest….) 
 • dla chętnych, ułóż w kolejności dary jesieni ( kartka z zadaniem rozdana została na lekcji)

25 wrzesień 2021

Religia

Temat 2. Jezus Chrystus to nasz Zbawca i Odkupiciel.

 • znaczenie imienia Jezus
 • pieśń “Jezus daje nam zbawienie”

Zadanie domowe 

 • strona 6 , uzupełnij modlitwę swoimi słowami
 • proszę pamiętać o zaliczaniu modlitw ze strony 113 (z wyjątkiem tajemnic różańca)

J. polski

Temat 1. Dwie ojczyzny w jednym sercu.

 • wiersz “Dwie ojczyzny” i jego interpretacja oraz ćwiczenia 1-5
 • odgłosy wydawane przez zwierzęta -ćw. 14
 •  znaczenie słowa ojczyzna – ćw. 15 i 16

Zadanie domowe

 • strona 10 i 11 z wyjątkiem podpunktu 2 “Przygotuj się do dyktanda”
 • Wyrazy do dyktanda: ojczyzna, podróż, kraj, deszcz, kochać, walizka, Polska
 • napisać w zeszycie dwa zdania z wybranymi wyrazami  znajdującymi się powyżej 

 

 

18 wrzesień 2021

Religia 

Temat 1. Poprzez Wyznanie Apostolskie wyrażam swoją wiarę w Trójjedynego Boga. 

 • opowiadanie “Pan Jezus ucisza burzę na Jeziorze Galilejskim”
 • Bóg z trzech osobach
 • prawdy zawarte w Wyznaniu Apostolskim

Zadanie domowe:

Przypomnieć sobie modlitwę Wyznanie Apostolskie. 

 

J. polski

Temat 2 .  Powrót do szkoły.

 • czytanka “Wakacyjny skarb” ćwiczenia 1-5
 • rzeczownik – ćwiczenia 7-9

Zadanie domowe:

strona 22 ćw. 21 oraz strona 23