Rejestracja Ucznia

Rejestracja ucznia na rok 2019-2020

Imię i Nazwisko
Data Urodzenia Ucznia (mm/dd/yyyy)
Miejsce Urodzenia Ucznia
Imiona Rodziców
Adres
Telefon
E-mail
Ostatnia klasa, do której dziecko uczęszczało w Polskiej szkole
Klasa, do której dziecko uczęszcza w USA
Dodatkowe informacje o dziecku

91 Pulaski Street | Newark, NJ 07105 | 908-956-4914