Kontakt

Szkola:
91 Pulaski Street
Newark, NJ 07105
Tel:  (973) 991-9870
E-mail:  plszkolanewark@gmail.com

Adres korespondencyjny szkoły:
164 Nichols Street
Newark, NJ 07105

Kościół:
St. Casimir’s Polish R.C. Church
91 Pulaski Street
Newark, NJ 07105
(corner of Pulaski Street – Ironbound section)
http://www.stcasimirnewark.com

91 Pulaski Street | Newark, NJ 07105 | 908-956-4914